Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Concept of algorithms for removal of influence of skin diseases on the process for fingerprint recognition
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Tato disertační práce se zaměřuje na návrh a implementaci nových algoritmů pro eliminaci vlivu dermatologických problémů na celkový proces rozpoznávání otisků prstů. Jednotlivé etapy práce by měly být následující:

  • Prostudování teorie základů dermatologie a biometrického rozpoznávání otisků prstů.
  • Analýza vlivu kožních onemocnění na otisky prstů.
  • Příprava aplikace pro snímání otisků prstů postižených kožními onemocněními s využitím různých technologií snímání (optická, kapacitní ...).
  • Vytvoření databáze otisků prstů postižených kožními onemocněními.
  • Návrh a implementace algoritmů pro rozlišování otisků zdravých, zdravých nekvalitních a postižených kožní chorobou.
  • Pokus o návrh a implementaci algoritmů pro alespoň částečné rozpoznání druhu kožní nemoci na základě otisku prstu, příp. kategorie onemocnění (v případě že to bude možné.)
  • Návrh a implementace algoritmů pro dílčí rekonstrukci otisku poškozeného kožní nemocí.
  • Provedení experimentů, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87