Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Flexible mapping of the network functions of hardware architectures
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Cílem práce je zajistit efektivní mapování síťových funkcí do různých cílových technologií, které umožňují hardwarovou akceleraci časově kritických operací. Primárně se předpokládá využití cílové technologie FPGA, ale budou zkoumány i možnosti mapování na jiné architektury, například na síťové procesory. Pro popis síťových funkcí se předpokládá využití jazyka P4 s možností definovat nad rámec jazyka P4 další funkce v prostředí jazyka Python.  

Student proto navrhne pro jazyk Python vhodné prostředí pro modelování zpracování síťového provozu tak, aby bylo možné reprezentovat programy popsané v jazyku P4. Musí byt možné automaticky generovat z P4 kódu model popsaný v jazyce Python. Navržený model by měl umožňovat jednoduše rozšiřit zpracování o další funkce, které není možné popsat v jazyce P4. Současně je potřeba, aby z modelu bylo možné generovat optimalizovaný kód pro různé cílové hardwarové platformy. Předpokládá se, že student navrhne vhodný způsob mapování navrženého modelu popsaného v jazyce Python do RTL reprezentace a provede optimalizace mapování pro různé cílové technologie.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87