Topic of PhD thesis

Advisor:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Acceleration of Road Traffic Simulation on FPGAs
Start:2009/2010
Date of Defense:2016-10-26
Title of Dissertation:Calibration of the high-speed traffic microsimulation
PhD thesis subject:

Cílem projektu bude navrhnout a ověřit platformu pro akceleraci (mikro)simulace dopravní situace. Simulační model bude budován na bázi celulárního automatu. Součástí projektu bude analýza a porovnání různých variant celulárních automatů (deterministických, nedeterministických, synchronních, asynchronních, uniformních, neuniformních ...). Model bude ověřován na datech z reálného provozu v městské aglomeraci. Předpokládaná realizační platforma je FPGA nebo GPU.

Školitel specialista: Dr. Ing. Otto Fučík

Part of research project:
Related publications:
2003SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.

Vaše IPv4 adresa: 18.206.16.123