Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Debugging Tools for Optimized Code of VLIW Architectures
Start:2009/2010
Date of Defense:2015-05-13
Title of Dissertation:Retargetable Analysis of Machine Code
PhD thesis subject:

V rámci řešení projektu bude možné, v případě úspěchu zisku grantu, využít grantové dotace. Zatím je ale grant ve fázi podání.
Hlavní náplní práce je studium a výzkum v oblastech:

  • Jazyky pro popis architektur.
  • VLIW architektury.
  • Generické optimalizující překladače VLIW architektur.
  • Ladění vysoce optimalizovaného kódu pro VLIW architektury.
  • Simulace VLIW architektur.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40