Topic of PhD thesis

Advisor:Zbořil František V., doc. Ing., CSc.
Topic:Adaptivní neuronové sítě
Start:1998/1999
Date of Defense:2005-12-16
Title of Dissertation:Adaptive multilayer neural networks
PhD thesis subject:

Dopředné neuronové sítě s proměnným počtem vrstev, dynamické změny struktury v průběhu učení, aplikace v oblasti heterogenních modelů

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 3.80.4.76