Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security
Start:2011/2012
PhD thesis subject:

  • Cílem práce je shromáždění informací o proveditelných útocích na (mikro)čipy. Součástí práce bude také provedení útoků na tyto čipy (odpouzdření, analýza pod mikroskopem, odleptání patřičných vrstev...). Výsledkem práce bude mj. také návrh zvýšení zabezpečení těchto čipů.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168