Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Hybrid recognition of 3D face
Start:2010/2011
Date of Defense:2015-12-08
Title of Dissertation:Hybrid 3D Face Recognition
PhD thesis subject:

  • Analýza algoritmů pro rozpoznávání 3D obličejů: nepřeberné množství různých algoritmů jak ve fázi preprocesingu tak samotného rozpoznávání; detekce obličeje; vyhlazování polygoniálních modelů (redukce šumu); výpočet koeficientů křivosti; vyhledávání významných bodů v obličeji.
  • Vytvoření modelu deformací obličeje při různé mimice, následná úprava deformovaného obrazu do normalizované podoby.
  • Zavedení nových metrik v obličejovém prostoru pro měření příslušnosti k dané třídě (osobě) apod.
  • Vylepšení stávajících metod.
  • Nalezení nové metody pro rozpoznávání, založenou na analýze křivosti.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168