Topic of PhD thesis

Advisor:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Topic:Generic Reverse Compilation to Recognize Specific Behavior
Start:2010/2011
Date of Defense:2014-12-05
Title of Dissertation:Generic Reverse Compilation to Recognize Specific Behavior
PhD thesis subject:

  1. Prostudujte způsob generické tvorby překladačů za účelem možností a nároků na zpětnou analýzu binárního kódu.
  2. Studujte možnosti a způsoby vnitřní reprezentace kódu.
  3. Studujte způsoby a možnosti implementace rozpoznávání vzorů.
  4. Navrhněte způsob generické zpětné analýzy a vnitřního formátu za účelem porovnání vlastností dvou kódů a implementujte jej.
  5. Navrhněte a implementujte rozpoznání vlastností v určitém kódu na základě databáze popisující hledané vlastnosti. Přitom dbejte na generičnost řešení a obecnost implementace hledání dané vlastnosti.
  6. Ověřte na reálných případech z oblasti malware, diskutujte zvýšení výkonnosti řešení.
Poznámka:
Toto zadání je vypisováno v rámci společného výzkumu AVG a FIT a jeho praktická realizace bude, v případě kvalitního výsledku, uplatněna v rámci AVG.
Literatura základní, obsahově:
  • Dragon Book - Compilers: Principles, Techniques, and Tools
  • Processor Description Languages
  • Gramatiky a analýza na nich založená
  • Rozpoznávání vzorů
Related publications:
2008KOLÁŘ Dušan. Scattered Context Grammars Parsers. In: Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOCS. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2008, pp. 491-500. ISBN 978-83-7493-400-8.
2005KOLÁŘ Dušan. Pushdown Automata: Another Extensions and Transformations. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171