Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Use of reconfigurable circuits in computer networks
Start:2011/2012
Date of Defense:2019-04-12
Title of Dissertation:Addressing Issues in Research on Packet Classification in Core Networks
PhD thesis subject:

Téma práce je zaměřeno na využití dynamické rekonfigurace v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. Dynamická rekonfigurace umožňuje změnu funkce obvodu za běhu, což dává prostor pro efektivní využití zdrojů na čipu. Je možné redukovat množství spotřebovaných zdrojů, snížit spotřebu, ale i dosáhnout vyšší rychlosti zpracování. Cílem práce je využít možností dynamické rekonfigurace pro zajištění nových efektivnějších způsobů mapování časově kritických úloh z oblasti počítačových sítí na rekonfigurovatelné architektury tak, aby byla snížena plocha na čipu potřebná pro realizaci daného algoritmu nebo spotřeba zařízení.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87