Topic of PhD thesis

Advisor:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Advanced techniques in genetic programming
Start:2011/2012
Date of Defense:2017-09-25
Title of Dissertation:Coevolution of Fitness Predicotrs in Cartesian Genetic Programming
PhD thesis subject:

Evoluční návrh je často prováděn pomocí genetického programování a jeho moderních technik, jakými jsou např. sebemodifikace kódu, využití developmentu a pokročilých metod reprezentace a evaluace kandidátních řešení. Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém genetického programování, který bude využívat několik takových technik současně. Na úlohách zejména z oblasti návrhu obvodů a symbolické regrese bude experimentálně vyhodnocována účinnost jednotlivých technik a jejich kombinací.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 35.172.100.232