Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Security of Biometric Systems
Start:2007/2008
Date of Defense:2013-04-04
Title of Dissertation:Security of Biometric Systems
PhD thesis subject:

Disertační práce bude zaměřena na problematiku bezpečnosti biometrických systémů.
Jednotlivé etapy práce by měly být následující:

  • Prostudování teorie zabezpečení biometrických systémů, především vlivu testování živosti, příp. využití kryptografie k ochraně osobních údajů či zajištění komunikace.
  • Navržení nového způsobu ochrany biometrických dat/systémů dle nastudované teorie, např. testováním živosti biometrického nosiče, kryptografickou ochranou apod.
  • Implementace navrženého systému.
  • Experimenty, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40