Topic of PhD thesis

Advisor:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Topic:Architecture and security of lawful interception systems
Start:2010/2011
Date of Defense:2017-10-13
Title of Dissertation:Lawful Interception: Identity Detection
PhD thesis subject:

Téma disertační práce se zabývá studiem architektury a návrhem systémů pro zákonné odposlechy v souladu se zákonnými předpisy a normami platnými v EU. Cílem práce je rozvinout metody zabezpečení systémů pro zákonné odposlechy v širším kontextu oblasti bezpečnosti.

Téma je součástí projektu ANSA (Automated Network-Wide Security Analysis) řešené výzkumnou skupinou NES@FIT.

Téma bude řešeno ve spolupráci se školitelem-specialistou Ing. Petrem Matouškem, Ph.D.

Part of research project:
Related publications:
2008MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej and ŠVÉDA Miroslav. A Formal Model for Network-wide Security Analysis. In: Proceeding of the 15 IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-based Systems. Belfast: University of Ulster, 2008, pp. 171-181. ISBN 0-7695-3141-5.
 ČEJKA Rudolf, MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej and ŠVÉDA Miroslav. A Formal Approach to Network Security Analysis. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2008.

Vaše IPv4 adresa: 34.226.234.20