Topic of PhD thesis

Advisor:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Topic:Artificial Life Simulation in Virtual Reality
Start:2002/2003
Date of Defense:2004-10-29
Title of Dissertation:Artificial Life Simulation in Virtual Reality
PhD thesis subject:

Těžištěm projektu je návrh a implementace komplexního otevřeného systému pro modelování a simulaci ve virtuální realitě, který je určen pro aplikaci v průmyslu, životním prostředí a dopravě. Vytvořený systém bude obsahovat modely pro simulaci různých 3D objektů - budov, terénu, oblohy, dřevin a pod.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 35.171.146.16