Topic of PhD thesis

Advisor:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Topic:Advanced Methods of Real-Time Rendering
Start:2012/2013
PhD thesis subject:

Předmětem studia budou algoritmy zobrazování scén v reálném čase s využitím moderních grafických procesorů. Práce se má zaměřit na složité a rozsáhlé scény s různými materiály a množstvím světelných zdrojů. Výsledkem práce by měly být algoritmy umožňující maximálně využít moderní grafické procesory - a to algoritmy použitelné v programovatelných částech zobrazovacího řetězce i algoritmy využívající GPU jako obecný vysoce paralelní stroj (architektury CUDA a OpenCL).

Vaše IPv4 adresa: 3.227.254.12