Topic of PhD thesis

Advisor:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Topic:Software-Controlled Net Traffic Monitoring
Start:2013/2014
Date of Defense:2017-10-13
Title of Dissertation:Software-Controlled Network Traffic Monitoring
PhD thesis subject:

Téma práce je zaměřeno na monitorování síťového provozu s využitím hardwarové akcelerace. Práce by měla vhodným způsobem přizpůsobit koncept SDN (Software Defined Networking) pro oblast monitorování a bezpečnost počítačových sítí, zejména navrhnout vhodný způsob analýzy aplikačních protokolů pro vysokorychlostní sítě s využitím hardwarové akcelerace. V rámci práce budou také zkoumány možnosti rozdělení síťových aplikací mezi hardware a software s cílem efektivně využít dostupné hardwarové prostředky. Současně budou zkoumány techniky popisu, plánování a mapování časově kritických úloh na hardwarové prostředky, zejména technologii FPGA.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40