Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Detection and localization of (living) people behind obstacles
Start:2018/2019
PhD thesis subject:

Cílem práce je detekce a lokalizace (živých) osob za překážkami. Postup práce bude následující:

  • Seznámení se s detekcí osob na základě vitálních funkcí člověka, jejich kategorizace a nalezení různých typů překážek, vč. uvedení možností pro detekci.
  • Návrh vhodného principu na hledání osob za překážkami (např. závaly či laviny), příp. s využitím bioradaru či georadaru.
  • Experimenty s bioradarem a georadarem, interpretace získaných dat.
  • Konstrukce a realizace navrženého řešení.
  • Provedení experimentů a shrnutí.
Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech. Zahraniční stáž je možná.
Práce může navázat na projekt konstrukce robota pro hledání osob pod závaly a lavinami. K dispozici je robot k tomuto účelu.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168