Topic of PhD thesis

Advisor:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Topic:Animation and video sequences
Start:2002/2003
Date of Defense:2005-11-11
Title of Dissertation:Automatic Video Editing
PhD thesis subject:

  • Výzkum algoritmů "inteligentního střihu" videosekvencí se zaměřením na technické i estetické aspekty
  • Výzkum a realizace systémů pro "automatický střih" a automatickou animaci na základě analýzy zvukové informace ve scéně
Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.176.189