Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Theoretical and Experimental Determination of Information Amount in Eye Biometric Characteristics
Start:2014/2015
PhD thesis subject:

Stanovení množství informací (biometrické entropie) v duhovce a sítnici oka. Zjištění, které oblasti snímků obsahují nejvíce informace a které jsou informačně méně bohaté na základě experimentálních zjištění. Dále prozkoumání závislostí mezi jednotlivými vzory v kresbách biometrik a jejich ovlivnění nemocemi. Výstupem bude teoretický rozbor výše zmíněných údajů, opřený právě o experimentální zjištění.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40