Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:New technology for 2D and 3D hand geometry recognition
Start:2015/2016
PhD thesis subject:

Cílem práce je návrh nové koncepce snímání a rozpoznávání 3D geometrie ruky (tato zatím neexistuje na biometrickém trhu). Popis průběhu řešení:

  • Seznámení se s 2D technologií rozpoznávání ruky. Studium 3D technologie rozpoznávání objektů.
  • Návrh koncepce snímání 3D geometrie ruky. Konstrukce zařízení.
  • Návrh koncepce rozpoznávání 3D geometrie ruky. Implementace algoritmů.
  • Provedení experimentů, optimalizace.
Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech. Zahraniční stáž je možná (konkrétně CASED v Darmstadtu pod vedemím prof. Christopha Busche (špička v biometrii)).

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168