Topic of PhD thesis

Advisor:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Topic:Research in area of biometric recognition and search of people using the face data
Start:2015/2016
PhD thesis subject:

V průběhu řešení tématu, byl v souvislosti s postupem ve výzkumu a  zaměření práce v roce 2018 upřesněn i název tématu z původního názvu: "Výzkum v oblasti hardwarově akcelerovaného biometrického rozpoznávání a sledování osob" na název: "Výzkum v oblasti biometrického rozpoznávání a sledování osob za využití dat obličeje".

Cílem práce je výzkum hardwarově akcelerovaných systémů pro aktivní sledování lidí:
V rámci aktualizace názvu, byly původně definované body:

  • Seznámení se se všemi možnými způsoby rozpoznávání osob na datech z optických RGB kamer.
  • Výzkum možností akcelerace algoritmů pro biometrické rozpoznávání osob na embedded zařízeních.
  • Implementace akcelerovaného algoritmu pro rozpoznávání a sledování osob z různých úhlů pohledů s možností sledování pohybu osob z kvadrokoptéry.
  • Implementace algoritmů pro řízení kvadrokoptéry.
  • Provedení experimentů a shrnutí.

upřesněny takto:

  •  Seznámení se se způsoby rozpoznávání osob na datech z optických RGB  kamer.
  • Výzkum v oblasti detekce hlavy a tváře s využitím embedded zařízení.
  • Zhodnocení vlivu natočení hlavy (obličeje) na úspěšnost detekce obličeje.
  • Implementace algoritmů pro rozpoznávání a sledování osob z různých úhlů pohledů s možností sledování pohybu osob z kvadrokoptéry.
  • Provedení experimentů a shrnutí.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech.

Part of research project:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168