Přednášková skupina 2MIT

Magistr informační technologie, 2.ročník

Akademický rok: 2018/2019   Semestr: letní

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Poxx FLP zj 2019-05-13 D105MUL zj 2019-06-03 A112PRL zj 2019-05-06 D105 
 SPP zj 2019-05-27 E104 WAP zj 2019-05-27 E112PRL zj 2019-05-20 D105 
 KKO zj 2019-06-03 E104 NAV zj 2019-06-03 L333AGS zj 2019-06-03 E105 
 NSB zj 2019-05-20 E104 PES zj 2019-05-27 E112 
 VGE zj 2019-05-13 E104 
Útxx FYO zj 2019-05-14 D0207NSB zj 2019-06-04 E105SPP zj 2019-06-04 E105SNT zj 2019-05-07 D102 
 FYO zj 2019-06-04 D0207 ZPO zj 2019-05-07 D0206SNT zj 2019-05-28 E104KRY zj 2019-05-14 D105 
 KKO zj 2019-05-28 E112 KKO zj 2019-05-21 D105MUL zj 2019-05-21 E105KRY zj 2019-05-21 E105 
 GIS zj 2019-06-04 E104BZA zj 2019-05-07 E104 PRL zj 2019-06-04 E112 
Stxx VNV zj 2019-05-22 E104 PIS zj 2019-06-05 E104VGE zj 2019-06-05 E104ZPO zj 2019-05-22 E104SNT zj 2019-06-05 E104 
 POS zj 2019-06-05 E105BIN zj 2019-05-22 E104 PDS zj 2019-05-29 D105 
 POS zj 2019-05-22 E112 AGS zj 2019-05-29 E105PIS zj 2019-05-22 E112 
 BIF zj 2019-05-29 E104 WAP zj 2019-06-05 E105 
 ZRE zj 2019-06-05 E104 
Čtxx FYO zj 2019-05-23 D0207ARC zj 2019-05-23 E112NAV zj 2019-05-16 E104VNV zj 2019-06-06 A113 
 AGS zj 2019-05-23 E104 ARC zj 2019-05-30 E105GIS zj 2019-05-23 A112BZA zj 2019-05-23 E104 
 EVO zj 2019-06-06 L321 MPR zj 2019-05-16 E112ZRE zj 2019-05-30 E104 
 SPP zj 2019-05-09 A112 PDS zj 2019-06-06 G202MUL zj 2019-05-09 E104 
 PES zj 2019-05-09 E104
E112
 POS zj 2019-05-09 E112 
 EVO zj 2019-05-16 E104 PIS zj 2019-05-30 E112 
 ZRE zj 2019-05-16 E105 
xx BIN zj 2019-05-10 G202 VNV zj 2019-05-10 A113VGE zj 2019-05-24 E104BZA zj 2019-05-31 E104 
 GIS zj 2019-05-10 A113WAP zj 2019-05-10 D105NSB zj 2019-05-10 G202 
 FLP zj 2019-06-07 D0207 ARC zj 2019-06-07 A112 
 PDS zj 2019-05-17 D105FLP zj 2019-05-24 D105 
 BIF zj 2019-05-24 E104KRY zj 2019-05-31 E104 ZPO zj 2019-05-31 E105 
 EVO zj 2019-05-31 L314 BIF zj 2019-05-17 A112 
Poslední aktualizace: 2019-05-17

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)

AGSAgentní a multiagentní systémy
ARCArchitektura a programování paralelních systémů
BIFBioinformatika
BINBiologií inspirované počítače
BZABezpečná zařízení
EVOAplikované evoluční algoritmy
FLPFunkcionální a logické programování
FYOFyzikální optika
GISGeografické informační systémy
KKOKódování a komprese dat
KRYKryptografie
MPRManagement projektů
MULMultimédia
NAVNávrh externích adaptérů a vestavěných systémů
NSBNávrh, správa a bezpečnost
PDSPřenos dat, počítačové sítě a protokoly
PESPetriho sítě
PISPokročilé informační systémy
POSPokročilé operační systémy
PRLParalelní a distribuované algoritmy
SNTSimulační nástroje a techniky
SPPSystémy odolné proti poruchám
VGEVýpočetní geometrie
VNVVysoce náročné výpočty
WAPInternetové aplikace
ZPOZpracování obrazu
ZREZpracování řečových signálů