Přednášková skupina 1MIT

Magistr informační technologie, 1.ročník

Akademický rok: 2019/2020   Semestr: zimní

Den: 2019-07-16, týden 29. (lichý)
Výuka: 2019-09-23 - 2019-12-20

DenSk07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:00
07:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:5020:50
Po10 MBI PDB pv E104
E112
 MAT pv E104
E105
E112
 
11 MBS  
12 MGM PDB pv E104
E112
  
13 MIN  
14 MIS PDB pv E104
E112
  
15  
16 MMM VYPa pv A112  
17 MPV  
18 MSK  
xx SUI pv E104
E105
E112
SUI nv E104
E105
E112
PDI pv G202 AVS pv E104
E105
E112
CZSa pv A112TIN nv D0207SIN nv D105
 AVS cv O204 PCG pv G202SIN pv D105 
 TIN nv D0207 AGS cv N204
N205
 
 EIP pv E105 AVS cv O204 
Út10 MBI TIN pv D0206
D105
 
11 MBS  
12 MGM  
13 MIN  
14 MIS  
15  
16 MMM  
17 MPV  
18 MSK PKS pv G202
xx UPA pv E104
E105
E112
MSP pv D105MSP nv A113 TAMa pv D0206 
 ZHA pv T12/SD2.93 ZZN pv D0207 TIN nv D0207 
 AVS cv O204 SAV pv D105
 POVa pv A112 
 GJA pv E105 
St10 MBI MAT pv D0206
D105
MAT nv D0206
D105
 
11 MBS  
12 MGM  
13 MIN  
14 MIS  
15  
16 MMM  
17 MPV  
18 MSK  
xx MSP nv A113MSP nv A113THE pv A112AVS cv O204VIN pv A112 
 GUX pv D0206BMS pv D0206BIS pv D0206 BAYa pv G202BAYa nv G202 
 SEM pv G202PCS pv G202PCG cv O204AGS cv N204
N205
 AGS cv N204
N205
 
 PCG cv O204PCG cv O204 PGPa pv G202 AVS cv O204 
 AVS cv O204 
Čt12 MGM PGR pv G202HSC pv E112 
13 MIN AGS pv D0206 
17 MPV HSC pv E112 
18 MSK  
xx TIN nv A113AIS pv D0206FIT pv G202PRM pv G202RET pv G202 
 MSP nv D0207MSP nv D0207PBI pv A112SMT nv E104
E105
E112
 
 ROBa pv M103
M104
AVS cv O204AVS cv O204RTSa pv L314AGS cv N203
N204
N205
AGS cv N203
N204
N205
 
 AVS cv O204 GMU pv G202 SRI pv M103
M104
AVS cv O204AVS cv O204 
 PDB cv N203
N204
N205
 
 AVS cv O204 
10 MBI BIO pv G202 SFC pv G202TIN nv D105 
11 MBS   
12 MGM  
13 MIN SFC pv G202 
14 MIS  
15  
16 MMM GAL pv A112  
17 MPV  
18 MSK GAL pv A112  
xx MSP nv D0207GZN pv A112 TIN nv D0206
D0207
 
 AGS cv N203
N204
N205
PDB cv N203
N204
N205
PDB cv N203
N204
N205
 
 AVS cv O204AVS cv O204AVS cv O204 
 ZPJa pv N104
N105
MSP nv D0207 
Poslední aktualizace: 2019-07-11

Význam zkratek:
p - přednáška, n - numerické cvičení, c - počítačová laboratoř, l - laboratoř, z - zkouška, o - ostatní
a - všechny týdny, s - sudý týden (podle kalendáře), l - lichý týden, v - týdny výuky, j - jednou
xx - výuka mimo standardní přednáškové skupiny (rozdělení dle pokynů vyučujících)
T12/xxx - Technická 12

AGSAgentní a multiagentní systémy
AISAnalýza a návrh informačních systémů
AVSArchitektury výpočetních systémů
BAYaBayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)
BIOBiometrické systémy
BISBezpečnost informačních systémů
BMSBezdrátové a mobilní sítě
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)
EIPEkonomie informačních produktů
FITDějiny a filozofie techniky
GALGrafové algoritmy
GJAGrafická uživatelská rozhraní v Javě
GMUGrafické a multimediální procesory
GUXGrafická uživatelská rozhraní v X Window
GZNGrafická a zvuková rozhraní a normy
HSCHardware/Software Codesign
MATMatematické struktury v informatice
MSPStatistika a pravděpodobnost
PBIPokročilá bioinformatika
PCGParalelní výpočty na GPU
PCSPokročilé číslicové systémy
PDBPokročilé databázové systémy
PDIProstředí distribuovaných aplikací
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)
PGRPočítačová grafika
PKSPokročilé komunikační systémy
POVaPočítačové vidění (v angličtině)
PRMPrávní minimum
RETRétorika
ROBaRobotika (v angličtině)
RTSaSystémy pracující v reálném čase (v angličtině)
SAVStatická analýza a verifikace
SEMSenzory a měření
SFCSoft Computing
SINInteligentní systémy
SMTSeminář matematických struktur
SRIStrategické řízení informačních systémů
SUIUmělá inteligence a strojové učení
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)
THETeorie her
TINTeoretická informatika
UPAUkládání a příprava dat
VINVýtvarná informatika
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)
ZHAZáklady hudební akustiky
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)
ZZNZískávání znalostí z databází