Studium v zahraničí

Fakulta informačních technologií podporuje zahraniční aktivity studentů. Jedná se zejména o výjezdy na krátkodobé a dlouhodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+ a výjezdy studentů jako tzv. "free movers". Fakulta tyto aktivity finančně podporuje z vlastních zdrojů, z prostředků evropského programu a z prostředků programů MŠMT.


Hlavním cílem programu Erasmus+ je podpora zahraničních stáží studentů zemí Evropské unie a přidružených zemí na partnerských univerzitách v zemích EU. Podrobnější informace o tomto programu včetně příslušných formulářů naleznete na stránkách Odboru zahraničních vztahů VUT: http://www.vutbr.cz/studium/studium-a-staze-v-zahranici.

Oddělení vnějších vztahů FIT každoročně pořádá informační besedu se zájemci o studium a stáže v zahraničí (zpravidla koncem kalendářního roku). Studenti jsou zde podrobně seznámeni s možnostmi studia na partnerských institucích, podmínkami účasti v programu Erasmus+ pro studenty FIT a také s organizací výběrového řízení. Proto doporučujeme účast na této akci.

Zájemcům o zahraniční pobyty doporučujeme pročíst si tyto obecné informace před návštěvou Oddělení vnějších vztahů FIT a informačními schůzkami pořádanými fakultou.

Studenti, kteří se chtějí zúčastnit mobility v rámci programu Erasmus+, musí projít výběrovým řízením, které je vyhlašováno následovně:

Studijní pobyty (SMS):

 1. v prosinci
 2. na přelomu srpna a září
Praktické stáže (SMP):
 1. v prosinci
 2. na konci února
 3. v květnu (zde i absolventi)
 4. na přelomu srpna a září

Důležité termíny

 • BESEDA - 15. listopadu 2018, od 16:00 hod., posluchárna D0207
 • On-line přihláška do programu Erasmus+ na rok 2019/2020 - spuštěna od 1. 12. 2018 do 17.1.2019.
 • Doručení přihlášek včetně doložení úrovně jazukových kompetencí je do 18.1.2019 do 12:00 hod. (mailem na studena@fit.vutbr.cz nebo osobně na Oddělení vnějších vztahů, místnost F120).
 • Přezkoušení z AJ (pro registrované z e-přihlášky) - 17.1.2019 od 9:00 v místnosti A218.
 • Pohovory - finální rozřazení studentů (jen pro pozvané) - 22.1.2019.

Dokumenty FIT pro přihlášení do mobilitních programů

Stipendia - Rozvojové programy (RP) MŠMT

Další možnosti studia a stáží v zahraničí

Spolupráce při péči o přijíždějící studenty (buddy system)

Prezentace

Často kladené dotazy

Kontaktní osoby

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26