Ústav informačních systémů

Projekty a granty

Řešitel:
Název:
Klíčová slova:
Od roku: Roků:  Stav: 
Agentura:
  
2019Artificial Intelligence Driven Autonomy, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000029/02, 2019-2020, řešení
Řešitel: Chudý Peter
 Experimentální prostředí pro výzkum, evaluaci a testování distribuovaných datových systémů, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, 2019-2020, řešení
Řešitel: Zobal Lukáš
Spoluřešitelé: Kolář Dušan, Mlýnek Petr, Musil Petr
 Flexibilní sonda pro realizaci zákonných odposlechů, MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), 2019-2022, řešení
Řešitel: Kořenek Jan
 National Center of Competence for Cybersecurity, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077, 2019-2020, řešení
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Ryšavý Ondřej, Zemčík Pavel
 TRACTOR - Síťová analýza a operační kyberbezpečnost pro ICS/SCADA, TAČR - Národní centra kompetence 1, TN01000077/VUT01, 2019-2020, řešení
Řešitel: Ryšavý Ondřej
Spoluřešitelé: Matoušek Petr
 TSB: Studie proveditelnost neveřejného ISP pro potřeby organizací a složek města Brna, TSB, 2019, ukončen
Řešitel: Grégr Matěj
Spoluřešitelé: Podermański Tomáš, Ryšavý Ondřej
 Validované datové úložiště (VDU), MPO ČR - TRIO, FV40176, 2019-2021, řešení
Řešitel: Rychlý Marek
Spoluřešitelé: Bartík Vladimír, Burget Radek
2018Camea 2018 - příprava algoritmů a software zpracování datových přenosů a VoIP přenosů pro FPGA, embedded procesory a PC, CAMEA, 2018, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Musil Martin
 Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi, TAČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA., TL01000560, 2018-2021, řešení
 KPB Intra - Nabíječka elektromobilů - 2. etapa, KPB, 2018, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Podivínský Jakub
 KPB Intra - Nabíječka elektromobilů - 3. etapa, KPB, 2018, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Podivínský Jakub
 Výzkum efektivních kryptografických metod pro zvýšení bezpečnosti nastupujících komunikačních technologií v oblasti Internetu věcí, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, IGA FEKT/FIT-J-18-5434, 2018-2019, ukončen
Řešitel: Lichtner Ondrej
Spoluřešitelé: Sláčik Ján
 Zavedení atraktivního a efektivního studia v anglickém jazyce na FIT, JMK - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, 2018-2019, řešení
Řešitel: Růžička Richard
2017AQUAS: Aggregated Quality Assurance for Systems, ECSEL JU - Horizon 2020, 8A17001, 737475, 2017-2020, řešení
Řešitel: Robinson Charles
Spoluřešitelé: Vojnar Tomáš
 Analýza současného databázového modelu a návrhu nového modelu, investAukce, 2017, ukončen
Řešitel: Bartík Vladimír
 Avast - Metody pro extrakci a detekci vzorů v programovém kódu, Avast, 2017-2021, řešení
Řešitel: Kolář Dušan
Spoluřešitelé: Milkovič Marek
 Camea 2017 - Příprava algoritmů a software zpracování datových přenosů a VoIP přenosů pro FPGA, embedded procesory a PC, CAMEA, 2017, ukončen
Řešitel: Hajduk Petr
Spoluřešitelé: Hruška Tomáš
 Cross-CPP - Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources, EK EU - Horizon 2020, 780167, 2017-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 DDoS ochrana v sítí člena sdružení CESNET, CESNET, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Grégr Matěj
Spoluřešitelé: Podermański Tomáš
 Honeywell - Big Data Smoothing, HON INT, 2017, ukončen
Řešitel: Chudý Peter
Spoluřešitelé: Vlk Jan
 Integrovaná platforma pro zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020062, 2017-2020, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Burget Radek, Grégr Matěj, Polčák Libor, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
 MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and runtime validation of complex systems., ECSEL JU - Horizon 2020, 737494, 2017-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Moderní a otevřené studium techniky (MOST), MŠMT ČR - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy, 2017-2022, řešení
Řešitel: Růžička Richard
 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro zvýšení efektivity operací bezpečnostních a záchranných složek, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20172020068, 2017-2020, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Drahanský Martin, Smrž Pavel, Zendulka Jaroslav
 Nástroje, metody a technologie ICT pro podporu konceptu smart cities, VUT v Brně - Vnitřní projekty VUT, FIT-S-17-3964, 2017-2019, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Burget Radek, Grégr Matěj, Hruška Tomáš, Kreslíková Jitka, Křivka Zbyněk, Martínek Tomáš, Meduna Alexander, Rychlý Marek, Ryšavý Ondřej, Veselý Vladimír
 Safetica - Použití technik síťové analýzy v rámci prevence ztráty dat, Safetica Services, 2017, ukončen
Řešitel: Pluskal Jan
Spoluřešitelé: Holkovič Martin
 Spolupracující robot 2.0: vnímání pracovního prostředí, uživatelské rozhraní založené na rozšířené realitě, snadné nasazení a rekonfigurace, TAČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, TJ01000352, 2017-2019, řešení
Řešitel: Materna Zdeněk
Spoluřešitelé: Dubská Markéta, Kapinus Michal, Němečková Zita, Smrž Pavel
 Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR, MV ČR - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR, VH20172018014, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav
 Využití volné výukové kapacity FIT VUT, JMK - Ostatní projekty, které nespadají pod žádnou jinou výzvu, 2017-2018, ukončen
Řešitel: Křena Bohuslav
 Škoda auto - Cloud computing analýza: porovnání dostupných cloudových řešení, ŠKODA AUTO a.s., 2017, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Kolář Dušan
 Škoda auto -Webová aplikace - Slovník Průmyslu 4.0, ŠKODA AUTO a.s., 2017, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš
Spoluřešitelé: Žák Marek
2016CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven, MK ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), DG16P02R006, 2016-2020, řešení
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Dytrych Jaroslav, Otrusina Lubomír, Škoda Petr
 IRONSTONE - IoT monitoring and forensics, TAČR - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA, TF03000029, 2016-2019, řešení
Řešitel: Matoušek Petr
Spoluřešitelé: Grégr Matěj, Ryšavý Ondřej
 IT4Innovations excellence in science, MŠMT ČR - Národní program udržitelnosti II, LQ1602, 2016-2020, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
2015Big Data Era in Sky and Earth Observation (BIG-SKY-EARTH), COST - COST, TD1403, 2015-2017, ukončen
Řešitel: Smrž Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
 Sondy pro analýzu a filtraci provozu na úrovni aplikačních protokolů, MV ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020, VI20152019001, 2015-2019, ukončen
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Korček Pavol, Žádník Martin
 Výzkum a vývoj aplikací pro Codasip, CODASIP, 2015-2029, řešení
Řešitel: Hruška Tomáš
2014Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14002, 621439, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Smrž Pavel
 Embedded multi-core systems for mixed criticality applications in dynamic and changeable real-time environments, Artemis JU - Společné technologické iniciativy, 7H14011, 621419, 2014-2017, ukončen
Řešitel: Václavek Pavel
Spoluřešitelé: Zemčík Pavel
2013Metodika uchovávání sbírkových předmětů kulturní povahy, MK ČR - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), DF13P01OVV016, 2013-2017, ukončen
Řešitel: Selucká Alena
2012Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center), TAČR - Centra kompetence, TE01020415, 2012-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Beran Vítězslav, Dubská Markéta, Herout Adam, Juránek Roman, Jurzykowski Michal, Kučiš Michal, Musil Martin, Musil Petr, Najman Pavel, Navrátil Jan, Nečas Ondřej, Pečiva Jan, Seeman Michal, Smrž Pavel, Španěl Michal
2011Vývoj softwaru v oblasti CAD systémů, 3D grafiky a vizualizace grafických scén, CADWORK, 16092011, 2011-2019, řešení
Řešitel: Zemčík Pavel
Spoluřešitelé: Pečiva Jan, Starka Tomáš
1991SIMLIB - simulační knihovna pro C++, FIT VUT - Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, FIT-SIMLIB, 1991-2020, řešení
Řešitel: Peringer Petr
Spoluřešitelé: Martinek David

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76