Ústav počítačových systémů

Rozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtů

Název v angličtině:Advancing cryptanalytic methods through evolutionary computing
Hlavní řešitel:Matyáš Václav (FI MUNI)
Spoluřešitelé:Sekanina Lukáš
Další řešitelé:Dobai Roland, Grochol David
Agentura:Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
Kód:GA16-08565S
Zahájení:2016-01-01
Ukončení:2018-12-31
Klíčová slova:kryptoanalýza; kryptografický algoritmus; rozlišovač; bezpečnost; evoluční výpočty; optimalizace
Anotace:
Kryptografické algoritmy obvykle procházejí rozsáhlým testováním experty, kteří posuzují jejich bezpečnost. V našem projektu navrhujeme (částečně) nahradit tuto pracnou činnost automatizováním počátečních fází analýzy. Náš přístup je postaven na automatickém generování rozlišovačů", které hledají nechtěné statistické defekty ve výstupu algoritmu. Rozlišovač konstruujeme s použitím evolučních algoritmů (genetického programování) ve formě logické funkce s více výstupy. Již jsme prokázali, že náš přístup vede ke slibným výsledkům porovnatelnými se současnými technikami testování. Náš přístup konstruuje rozlišovač automaticky a adaptivně s ohledem na výstup testovaného algoritmu. To otevírá nové možnosti na nalezení takových potenciálních slabin v kryptografických algoritmech, které zůstaly skryty před statistickými testy nebo i zraky kryptoanalytika. Náš projekt cílí na zodpovězení dvou stěžejních otázek v oblasti bezpečnosti kryptografických algoritmů: (1) Je něco špatně s kryptografickým algoritmem? (2) Co je špatně v návrhu algoritmu?

Publikace

2019MRÁZEK Vojtěch, SEKANINA Lukáš, DOBAI Roland, SÝS Marek a ŠVENDA Petr. Efficient On-Chip Randomness Testing Utilizing Machine Learning Techniques. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems. 2019, roč. 99, č. 99, s. 1-11. ISSN 1063-8210.
2018GROCHOL David a SEKANINA Lukáš. Multi-Objective Evolution of Ultra-Fast General-Purpose Hash Functions. In: European Conference on Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2018, s. 187-202. ISBN 978-3-319-77553-1.
 MRÁZEK Vojtěch, SÝS Marek, VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a MATYÁŠ Václav. Evolving Boolean Functions for Fast and Efficient Randomness Testing. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '18). Kyoto: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1302-1309. ISBN 978-1-4503-5618-3.
2017GROCHOL David a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Evolution of Hash Functions for High Speed Networks. In: Proceedings of the 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation. San Sebastian: IEEE Computer Society, 2017, s. 1533-1540. ISBN 978-1-5090-4600-3.
 HUSA Jakub a DOBAI Roland. Designing Bent Boolean Functions With Parallelized Linear Genetic Programming. In: GECCO Companion '17 Proceedings of the Companion Publication of the 2017 on Genetic and Evolutionary Computation Conference. Berlín: Association for Computing Machinery, 2017, s. 1825-1832. ISBN 978-1-4503-4939-0.
 KIDOŇ Marek a DOBAI Roland. Evolutionary design of hash functions for IP address hashing using genetic programming. In: 2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). San Sebastian: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 1720-1727. ISBN 978-1-5090-4601-0.
2016DOBAI Roland, KOŘENEK Jan a SEKANINA Lukáš. Adaptive Development of Hash Functions in FPGA-Based Network Routers. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: IEEE Computational Intelligence Society, 2016, s. 1-8. ISBN 978-1-5090-4240-1.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94