Ústav počítačových systémů

Výzkum a vývoj pro RehiveTech

Název v angličtině:Research and develompent for RehiveTech, spol. s r.o
Hlavní řešitel:Martínek Tomáš
Spoluřešitelé:Košař Vlastimil, Viktorin Jan
Další řešitelé:Budiský Jakub, Dražil Jan (FIT VUT), Havran Jan (FIT VUT), Tisovčík Peter (FIT VUT)
Agentura:RehiveTech, spol. s r.o.
Zahájení:2015-09-08
Ukončení:2020-12-31
Klíčová slova:Výzkum, Vývoj, Inovace, Prototypování
Anotace:
Účelem smluvního výzkumu je spolupracovat při návrhu a vývoji nových a inovativních produktů.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77