Ústav počítačových systémů

Monitorování bezdrátových síti Internetu věcí pro zvýšení bezpečnosti

Název v angličtině:Monitoring the Internet of things wireless networks for security reseasons
Hlavní řešitel:Korček Pavol
Spoluřešitelé:Novotný Tomáš
Další řešitelé:Hájek Josef, Sakin Martin (FIT VUT), Wolfert Richard (FIT VUT)
Agentura:CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Zahájení:2016-07-01
Ukončení:2017-06-30
Klíčová slova:IoT, Internet věcí, bezpečnost, monitorování, bezdrátové, senzory, USB dongl
Anotace:
Projekt je zaměřen na monitorování bezdrátové komunikace Internetu věci (IoT) s cílem poskytnout vhodná data k zajištění lepší bezpečnosti sítí IoT. V rámci projektu bude vyvinuta softwarová podpora pro bezdrátové moduly IoT, které disponují standardním rozhraním a umožní OpenWRT směrovačům snadný přístup do dané bezdrátové sítě. Vznikne tak nástroj zajišťující správcům viditelnost do bezdrátové komunikace a současně poskytne prostředí pro bezpečnostní analýzu získaných dat a detekci incidentů.

Publikace

2017KORČEK Pavol, NOVOTNÝ Tomáš, WOLFERT Richard, VIKTORIN Jan a SAKIN Martin. Závěrečná zpráva. Brno: CESNET, zájmové sdružení právnických osob, 2017.
2016KORČEK Pavol. Průběžná zpráva za rok 2016. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2016.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94