Ústav počítačových systémůIotCloud - Inteligence pro systémy IoT

Název v angličtině:IotCloud - Intelligence for IoT systems
Hlavní řešitel:Kořenek Jan
Další řešitelé:Sekanina Lukáš
Agentura:Technologická agentura České republiky - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
Kód:TH02010845
Zahájení:2017-01-01
Ukončení:2019-12-31
Klíčová slova:Internet, databáze, algoritmus
Anotace:
Projekt si klade za cíl vytvořit cloudovou platformu pro uchování, analýzu a zobrazení dat Internetu věcí (IoT). Oproti současným řešením bude tato platforma sbírat a analyzovat velké množství dat z různých systémů tak, aby poskytovala uživatelům přehledně zobrazené informace s vysokou přidanou hodnotou. Díky adaptibilním algoritmům, které na platformě poběží, bude možné přizpůsobit analýzu, zobrazení a automatizaci ovládání připojených IoT systémů dle nasazení a potřeb uživatele. Platforma tak zajistí plné využití a propojení jednotlivých připojených systémů.

Platforma bude navržena modulárně, aby bylo možné přidávat nové služby, funkce a podporovat různé výrobce IoT. Škálovatelnost řešení bude dosažena díky možnosti distribuovaného běhu platformy na více uzlech v cloudovém prostředí.

Výsledky projektu:
  • 2x software
Realizační výstupy:
  • Platforma pro příjem, uchování dat a ovládání připojených systémů
  • Sada modulů implementující inteligentní uživatelské služby a funkce

Produkty

2018Platforma pro příjem, uchování dat a ovládání připojených systémů, software, 2018
Autoři: Bednařík David, Kohout Petr, Kořenek Jan, Tisovčík Peter, Viktorin Jan

Související projekty

2010Vývoj softwaru pro elektronické zařízení, Honeywell, HTSCZ000318, 2010-2018, ukončen
Řešitel: Kořenek Jan
Spoluřešitelé: Martínek Tomáš, Zemčík Pavel, Žádník Martin

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76