Ústav počítačových systémů

Infrastruktura pro moderní studium IT

Název v angličtině:Infrastructure for modern studium of IT
Hlavní řešitel:Růžička Richard
Další řešitelé:Hajduk Petr, Lampa Petr, Skokanová Jana, Šimek Václav, Ventrubová Hana
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy
Zahájení:2017-10-01
Ukončení:2022-09-30
Klíčová slova:modernizace, přístrojové vybavení, výuka
Anotace:
Modernizace učeben a přístrojového vybavení pro praktickou výuku technologicky orientovaných předmětů a modernizace podpůrných multimediálních systémů přednáškových sálů s možností přenosu a záznamu (a pozdějšího zařazení výstupů systému mezi multimediální studijní opory) pro zefektivnění výuky i teoreticky orientovaných předmětů. Tato modernizace zohledňuje potřeby trhu práce, na němž se uplatňují čerství absolventi se znalostí aktuálních technologií a zároveň schopnostmi celoživotního učení.

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109