Ústav počítačových systémů

Pokročilé metody nature-inspired optimalizačních algoritmů a HPC implementace pro řešení reálných aplikací

Název v angličtině:Advanced Methods of Nature-Inspired Optimisation and HPC Implementation for the Real-Life Applications
Hlavní řešitel:Matoušek Radomil
Spoluřešitelé:Sekanina Lukáš
Další řešitelé:Bidlo Michal, Vašíček Zdeněk
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-COST
Kód:LTC18053
Zahájení:2018-06-01
Ukončení:2020-02-29
Klíčová slova:
Nature-inspired optimalizace, evoluční algoritmy, výpočetní inteligence, klíčové základní technologie, mezinárodní spolupráce
Anotace:
Vědeckým cílem projektu je navrhnout pokročilé evoluční algoritmy (EA), které budou použitelné v současných komplexních inženýrských optimalizačních a návrhových úlohách. Dalším cílem je tyto algoritmy adaptovat pro různé cílové platformy, ať už pro výkonné GPU (Graphic Processing Unit) a superpočítače nebo naopak pro nízkopříkonové vestavěné systémy. Projekt je rozdělen do tří etap řešení, resp. do tří fází řešení - tzv. pracovních balíčků (WP1 - 3). V první fázi řešení budou navrhovány nové a hybridní evoluční algoritmy, včetně jejich formálního popisu. Ve druhé fázi budou realizovány implementace HPC (High Performance Computing) a vestavěných systémů s důrazem na definovano efektivitu (výpočetní výkon, škálovatelnost, energetickou náročnost algoritmu). V třetí fázi budou řešeny praktické aplikace, v projektu dále popsané jako případové studie. Tato závěrečná část bude dobře dokladovat efektivitu navržených řešení i praktickou užitečnost v kontextu definovaných reálných problémů. Integračním cílem projektu je významně prohloubit existující mezinárodní spolupráci, popř. navázat novou spolupráci výzkumných týmů VUT v Brně zabývajících se evolučními algoritmy s relevantními předními zahraničními pracovišti a realizovat s nimi výzkum vedoucí ke společným publikacím a novým vědeckým výsledkům. 

Publikace

2019BIDLO Michal a KORGO Jakub. Ant Colony Optimisation for Performing Computational Task in Cellular Automata. MENDEL Soft Computing Journal. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 147-156. ISSN 1803-3814.
 BIDLO Michal. Comparison of Evolutionary Development of Cellular Automata Using Various Representations. MENDEL Soft Computing Journal. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 95-102. ISSN 1803-3814.
 BIDLO Michal. Evolution of Cellular Automata Development Using Various Representations. In: GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. Praha: Association for Computing Machinery, 2019, s. 107-108. ISBN 978-1-4503-6748-6.
 KOCNOVÁ Jitka a VAŠÍČEK Zdeněk. Impact of subcircuit selection on the efficiency of CGP-based optimization of gate-level circuits. In: GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2019, s. 377-378. ISBN 978-1-4503-6748-6.
 KOCNOVÁ Jitka a VAŠÍČEK Zdeněk. Towards a Scalable EA-based Optimization of Digital Circuits. In: Genetic Programming 22nd European Conference, EuroGP 2019. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 81-97. ISBN 978-3-030-16669-4.
 KONČAL Ondřej a SEKANINA Lukáš. Cartesian Genetic Programming as an Optimizer of Programs Evolved with Geometric Semantic Genetic Programming. In: Genetic Programming 22nd European Conference, EuroGP 2019. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 98-113. ISBN 978-3-030-16669-4.
2018GROCHOL David a SEKANINA Lukáš. Fast Reconfigurable Hash Functions for Network Flow Hashing in FPGAs. In: Proceedings of the 2018 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Edinburgh: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 257-263. ISBN 978-1-5386-7753-7.
 MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Design of Quality-Configurable Approximate Multipliers Suitable for Dynamic Environment. In: Proceedings of the 2018 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Edinburgh: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 264-271. ISBN 978-1-5386-7753-7.
 SEKANINA Lukáš, MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Design Space Exploration for Approximate Implementations of Arithmetic Data Path Primitives. In: 25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS). Bordeaux: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 377-380. ISBN 978-1-5386-9562-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171