Ústav počítačových systémů

Vylepšení metod genetické optimalizace pro počítačové inženýrství

Název v angličtině:Enhancement of genetic optimization methods for computer engineering
Hlavní řešitel:Mrázek Vojtěch
Spoluřešitelé:Matoušek Radomil, Sekanina Lukáš
Agentura:Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
Kód:FIT/FSI-J-17-4294
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2018-02-28
Klíčová slova:genetické programování, gramatická evoluce, optimalizace, číslicové genetic programming, grammar evolution, optimization, regulators, digital circuits
Anotace:
Cílem projektu je navrhnout pokročilé evoluční algoritmy, které budou použitelné v současných komplexních úlohách počítačového inženýrství. Projekt je rozdělen do dvou etap řešení. V první fázi budou navrženy nové metody evolučního návrhu, které budou založeny na vylepšení běžně používané metody genetického programování a gramatické evoluce. V druhé fázi budou tyto metody využity k návrhu a optimalizaci obvodových prvků jako jsou např. aritmetické obvody a číslicové regulátory. Integračním cílem projektu je propojení pokročilých znalostí genetických optimalizačních technik (FSI) a přístupů genetického programování (FIT).

Publikace

2018MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk a HRBÁČEK Radek. Role of circuit representation in evolutionary design of energy-efficient approximate circuits. IET Computers & Digital Techniques. Stevenage: The Institution of Engineering and Technology, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 139-149. ISSN 1751-8601.
2017MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Parallel Optimization of Transistor Level Circuits using Cartesian Genetic Programming. In: GECCO Companion '17 Proceedings of the Companion Publication of the 2017 on Genetic and Evolutionary Computation Conference. Berlin: Association for Computing Machinery, 2017, s. 1849-1856. ISBN 978-1-4503-4939-0.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231