Ústav počítačových systémů

VUT Příležitost

Název v angličtině:BUT Opportunity
Hlavní řešitel:Molík Roman (ICV VUT)
Spoluřešitelé:Sadovský Petr
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - OP VVV PO2 Budování expertních kapacit - transfer technologií
Kód:EF16_014/0000645
Zahájení:2017-03-01
Ukončení:2021-02-28
Klíčová slova:transfer technologií, obchodně technický rozvoj
Anotace:
Projekt pro rozvoj fakult v oblasti spolupráce s průmyslem.
Popis projektu:
Projektem chceme navázat na současný systém komercializace na VUT v Brně fungující od roku 2010, kdy je na úrovni centrálního CTT tým odborníků z oblasti ochrany DV doplněný manažery TT, kteří jako zaměstnanci CTT působí přímo na fakultách. Další zacílení komercializace chceme směřovat k posílení nabídky a uplatnění technologií z VUT v praxi vytvořením sítě business development manažerů s patřičnými kompetencemi. Dále chceme rozšířit právní podporu vědcům a metodicky uchopit oblast oceňování DV.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205