Ústav počítačových systémů

TBS - Kontrola kvality hardwarové platformy TBS

Název v angličtině:Quality check of the hardware platform TBS
Hlavní řešitel:Kořenek Jan
Spoluřešitelé:Sikora Jiří (CESNET)
Agentura:Touchless Biometric Systems s.r.o.
Zahájení:2019-01-21
Ukončení:2019-02-28
Klíčová slova:Hardwarová platforma, schéma, PCB.
Anotace:
V rámci projektu proběhne analýza schématu a již vyrobených vzorků hardwarové platformy TBS s cílem identifikovat problematická místa v návrhu, které mají vliv na funkčnost hardwarové platformy.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94