Ústav počítačových systémůRODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Název v angličtině:Transport systems development centre
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Bařina David, Fülöp Tibor (FIT VUT), Korček Pavol, Láník Aleš, Přibyl Jaroslav
Další řešitelé:Husák Jiří (FIT VUT), Kajan Rudolf, Kobrtek Jozef, Maršík Lukáš, Pípa Martin (), Zachariáš Michal
Agentura:Technologická agentura České republiky - Centra kompetence
Kód:TE01020155
Zahájení:2012-04-01
Ukončení:2018-03-31
Klíčová slova:Doprava, dopravní systémy, telematika, sběr dat, modelování, analýza dopravních dat, dopravní simulace, řízení dopravy, inteligentní dopravní systémy, monitorování mobility, management mobility, statistické výpočty, ekonomika dopravy
Anotace:
Centrum pro ROzvoj DOpravních Systémů vytváří strategické partnerství spolupracujících výzkumných institucí a podniků určujících směr rozvoje inteligentní mobility v České republice. Společně jsme přijali výzvu v podobě hledání rovnováhy mezi potřebou pohybu moderní společnosti a negativními dopady mobility. Spoléháme na zkušené týmy, perfektní znalost prostředí, ochotu spolupracovat a sdílet rizika spojená s nastavováním trendů oblasti řízení mobility odpovídajícím potřebám 21. století.

Produkty

2017Software pro predikci výskytu vozidel v určeném úseku a intervalu, software, 2017
Autoři: Koplík Karel, Zemčík Pavel
2015VehicleCluster, software, 2015
Autoři: Sochor Jakub, Herout Adam
2014AR silniční provoz, software, 2014
Autoři: Szentandrási István, Herout Adam
 Embedded detektor popředí v obraze, funkční vzorek, 2014
Autoři: Musil Martin, Musil Petr, Koplík Karel, Zemčík Pavel

Publikace

2017SOCHOR Jakub, ŠPAŇHEL Jakub a HEROUT Adam. BoxCars: 3D Boxes for Improved Fine-Grained Vehicle Recognition. The Fourth Workshop on Fine-Grained Visual Categorization (CVPR 2017). Honolulu, HI: IEEE Computer Society, 2017.
 ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman, HEROUT Adam, MARŠÍK Lukáš a ZEMČÍK Pavel. Holistic Recognition of Low Quality License Plates by CNN using Track Annotated Data. In: International Workshop on Traffic and Street Surveillance for Safety and Security (AVSS 2017). Lecce: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-2939-0.
2016SOCHOR Jakub, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. BoxCars: 3D Boxes as CNN Input for Improved Fine-Grained Vehicle Recognition. In: The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas: IEEE Computer Society, 2016, s. 3006-3015. ISBN 978-1-4673-8851-1. ISSN 1063-6919.
 ZAPLETAL Dominik a HEROUT Adam. Vehicle Re-Identification for Automatic Video Traffic Surveillance. In: International Workshop on Automatic Traffic Surveillance (CVPR 2016). Las Vegas: IEEE Computer Society, 2016, s. 1568-1574. ISBN 978-0-7695-4989-7.
2015BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Vectorization and Parallelization of 2-D Wavelet Lifting. Journal of Real-Time Image Processing. 2015, roč. 15, č. 2, s. 349-361. ISSN 1861-8200.
 SOCHOR Jakub a HEROUT Adam. Unsupervised Processing of Vehicle Appearance for Automatic Understanding in Traffic Surveillance. In: Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA), 2015 International Conference on. Adelaide: Australian Pattern Recognition Society, 2015, s. 1-8. ISBN 978-1-4673-6795-0.
2013BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Minimum Memory Vectorisation of Wavelet Lifting. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS). Poznan: Springer London, 2013, s. 91-101. ISBN 978-3-319-02894-1.
 BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. Wavelet Lifting on Application Specific Vector Processor. In: GraphiCon'2013. Vladivostok: GraphiCon Scientific Society, 2013, s. 83-86. ISBN 978-5-8044-1402-4.
 HORVÁTH Zsolt, HEROUT Adam, SZENTANDRÁSI István a ZACHARIÁŠ Michal. Design and Detection of Local Geometric Features for Deformable Marker Fields. In: Proceedings of 29th Spring conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 85-92. ISBN 978-80-223-3377-1.
 KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Advanced Approach to Calibration of Traffic Microsimulation Using Travel Times. Journal of Cellular Automata. Philadelphia: Old City Publishing, Inc., 2013, roč. 8, č. 6, s. 457-467. ISSN 1557-5969.
 VRÁBELOVÁ Pavla, BAŘINA David, ŠKODA Petr, VÁŽNÝ Jaroslav a ZENDULKA Jaroslav. Classification of Spectra of Emission-line Stars Using Feature Extraction Based on Wavelet Transform. In: Proceedings of 23rd Annual Astronomical Data Analysis Software and Systems (ADASS) Conference. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2013, s. 177-180. ISBN 978-1-58381-854-1.
 VRÁBELOVÁ Pavla, BAŘINA David, ŠKODA Petr, ZENDULKA Jaroslav a VÁŽNÝ Jaroslav. Classification of Be Stars Using Feature Extraction Based on Discrete Wavelet Transform. In: Proceedings of conferences Datakon and Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 95-102. ISBN 978-80-248-3189-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146