Department of Computer Systems

BUT Opportunity

Czech title:VUT Příležitost
Research leader:Molík Roman (ICV VUT)
Team leaders:Sadovský Petr
Agency:Ministry of Education, Youth and Sports Czech Republic
Code:EF16_014/0000645
Start:2017-03-01
End:2021-02-28
Keywords:transfer technologies, business development
Annotation:
The project for the development of faculties in cooperation with industry.
Project description:
Projektem chceme navázat na současný systém komercializace na VUT v Brně fungující od roku 2010, kdy je na úrovni centrálního CTT tým odborníků z oblasti ochrany DV doplněný manažery TT, kteří jako zaměstnanci CTT působí přímo na fakultách. Další zacílení komercializace chceme směřovat k posílení nabídky a uplatnění technologií z VUT v praxi vytvořením sítě business development manažerů s patřičnými kompetencemi. Dále chceme rozšířit právní podporu vědcům a metodicky uchopit oblast oceňování DV.

Your IPv4 address: 3.81.28.94