Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií (UPGM)
Zařazení:Odborný asistent
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1281
Místnost:Kancelář L225
Adresa:UPGM FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno
Researcher ID I-9230-2012
ORCID iD 0000-0002-7495-6932
Scopus Author ID 23134295400
Profil:Vítězslav "Víťa" Beran je odborný asistent a proděkan pro vnější vztahy na Fakultě informačních technologií VUT v Brně (FIT VUT). Vystudoval VUT (Ing. a Ph.D.) a pracoval jako výzkumný pracovník na CVSSP, University of Surrey. Jeho výzkumné zájmy zahrnují zpracování obrazu, videa a hloubkových dat, interakci člověka s robotem (spolupráce), rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Byl vedoucím týmu několika místních a evropských projektů. Na FIT je zodpovědný za předmět ITU (Tvorba uživatelských rozhraní) a částečně ZPO (Zpracování obrazu).
Ve funkci proděkana se věnuje navazování partnerství a spolupráce s průmyslem, zahraničními univerzitami, absolventy i středními školami.

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47