Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Využití obrazových segmentačních technik pro rekonstrukci 3D modelů objektů z obrazu

Název v angličtině:Image segmentation techniques for reconstruction of 3D models of objects from image
Hlavní řešitel:Beran Vítězslav
Spoluřešitelé:Kršek Přemysl, Španěl Michal
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR59/2005/G1
Zahájení:2005-01-01
Ukončení:2005-12-31
Klíčová slova:zpracování obrazu, segmentační techniky, rekonstrukce objektů, zpracování medicínských dat
Anotace:
Hlavním cílem projektu je analýza a vylepšení současných obrazových segmentačních technik vhodných  pro rekonstrukci 2D, 2.5D a 3D modelu objektů na základě jejich obrazu. Jednotlivé segmentační techniky budou testovány na systému pro rozšířenou víceuživatelskou video komunikaci. Ukazuje se, že dosavadní metoda rekonstrukce reliéfního (2.5D) modelu člověka není dostatečně robustní. Důvodem jsou chyby vzniklé při segmentaci vstupního obrazu. Kvalita segmentace tak přímo ovlivňuje kvalitu rekonstruovaného modelu uživatele a tím realističnost komunikace.

Široké využití segmentačních metod umožní použít výsledky projektu i pro analýzu medicínských dat. Segmentované obrazy z CT/MR dat budeme zpracovávat existujícím systémem pro tvorbu 3D modelů kostí a tkání. Cílem je proces segmentace zautomatizovat.

Řešení projektu se budou moci účastnit také studenti v rámci svých ročníkových projektů a diplomových prací. Jejich tvůrčí činnost podpoříme vytvořením základního nástroje pro zpracování a segmentaci obrazu. Další vývoj pak bude probíhat ve spolupráci se studenty.

Publikace

2005BERAN Vítězslav a PEČIVA Jan. Rozšířené víceuživatelské prostředí pro spolupráci. In: Proceedings of the 11th conference STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 528-533. ISBN 80-214-2890-2.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239