Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Laboratoř interakce člověka s počítačem

Název v angličtině:Laboratory of human machine interaction
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Herout Adam, Zbořil František V.
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR0274/2008/Aa
Zahájení:2008-01-01
Ukončení:2008-12-31
Klíčová slova:human machine interaction, laboratory equipment
Anotace:
Projekt je zaměřen na vybudování laboratoře interakce člověka s počítačem a jeho kapitálová dotace je financována z prostředků FRVŠ.

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81