Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Laboratoř zpracování obrazu a počítačové grafiky

Název v angličtině:Laboratory of Image Processing and Computer Graphics
Hlavní řešitel:Herout Adam
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Drábek Vladimír, Zemčík Pavel
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT
Kód:FR2148/2009/Aa
Zahájení:2009-01-01
Ukončení:2009-12-31
Klíčová slova:počítačová grafika, zpracování obrazu, FPGA, DSP, grafický hardware
Anotace:
Předkládaný projekt je zaměřen na vybavení "Laboratoře zpracování obrazu a počítačové grafiky" na Fakultě informačních technologií VUT v Brně s předpokládaným umístěním na Ústavu počítačové grafiky a multimédií. Projekt je podáván proto, aby studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů měli možnost přístupu k moderní technice pro zpracování obrazu a zobrazování prostorových scén.
Předpokládá se, že laboratoř bude využívána jak ve výuce předmětů, tak i pro realizaci individuálních studentských projektů v předmětech (které jsou součástí výuky) a pro realizaci bakalářských, diplomových a disertačních prací.
Pokud se týká samotného vybavení laboratoře, předpokládáme pořízení 20 výkonných grafických karet a 10+10 vývojových kitů pro vestavěné algoritmy zpracování obrazu a počítačového vidění.
U navrhované laboratoře lze předpokládat intenzivní využití v rámci výuky i individuálních prací. Pracoviště dovybaví laboratoř příslušnou výpočetní technikou, síťovou infrastrukturou a nábytkem.

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199