Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem

Název v angličtině:Tools and Methods for Video and Image Processing for the Fight against Terrorism
Hlavní řešitel:Zendulka Jaroslav
Spoluřešitelé:Drahanský Martin, Zemčík Pavel
Další řešitelé:Bařina David, Beran Vítězslav, Fröml Vojtěch (FIT VUT), Herman David, Herout Adam, Hradiš Michal, Chmelař Petr, Kapinus Michal, Láník Aleš, Materna Zdeněk, Mráček Štěpán (FIT VUT), Orság Filip, Pešek Martin, Váňa Jan, Volf Tomáš
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015
Kód:VG20102015006
Zahájení:2010-10-01
Ukončení:2015-09-30
Klíčová slova:zpracování videa, zpracování obrazu, biometrické údaje, vyhledávání, metrika úspěšnosti, funkční vzorek
Anotace:
Projekt je zaměřen na zpracování záznamů obsahujících obrazovou a video informaci. Cílem je vytvořit funkční vzorek systému, který by umožnil kategorizaci, vyhledávání, porovnání biometrických údajů a jiné zpracování obrazové a video informace. Dalšími cíli jsou metodiky a algoritmy zpracování obrazových a video dat, metriky úspěšnosti, publikace, případně průmyslová ochrana výsledků.

Produkty

2016Rozpoznávání obličeje z kvadrokoptéry, software, 2016
Autoři: Mikundová Lea, Drahanský Martin
2015Anonymizér, software, 2015
Autoři: Orság Filip, Borek Martin
 FaceLib, software, 2015
Autoři: Mráček Štěpán
 Funkční vzorek Zařízení pro detekci v obraze pomocí WaldBoost v FPGA, funkční vzorek, 2015
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel
 Nástroj pro vyhledávání a sledování osob ve videosekvencích, software, 2015
Autoři: Láník Aleš
 Systém pro zpracování obrazu a videa, funkční vzorek, 2015
Autoři: Beran Vítězslav, Fröml Vojtěch, Kapinus Michal, Klicnar Lukáš, Materna Zdeněk, Volf Tomáš, Mráček Štěpán, Hradiš Michal, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
 VTApi 3.0: Rámec pro vývoj aplikací počítačového vidění, software, 2015
Autoři: Fröml Vojtěch, Volf Tomáš, Chmelař Petr, Zendulka Jaroslav
 VTSense, software, 2015
Autoři: Mráček Štěpán
 VTServer: Podpůrná služba pro aplikace počítačového vidění, software, 2015
Autoři: Fröml Vojtěch, Volf Tomáš, Zendulka Jaroslav
2014Nástroj na sumarizaci videosekvencí, software, 2014
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
 Softwarový modul pro zpracování termosnímků obličeje, software, 2014
Autoři: Váňa Jan, Drahanský Martin
2013Nástroj pro vyhledání rozdílů videosekvencí, software, 2013
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
 Stacionární jednokamerový systém pro sledování vzdálených cílů, funkční vzorek, 2013
Autoři: Orság Filip, Drahanský Martin
2012Detekce v obraze pomocí AdaBoost ve VHDL, software, 2012
Autoři: Musil Petr, Musil Martin, Zemčík Pavel, Juránek Roman
 ITS, software, 2012
Autoři: Hradiš Michal, Kolář Martin, Král Jiří, Láník Aleš, Nohejl Petr, Procházka Václav, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 SUNAR-ED: Detekce událostí v dohledové síti, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Pešek Martin, Volf Tomáš
 VTApi: Framework pro správu dat počítačového vidění, software, 2012
Autoři: Chmelař Petr, Fröml Vojtěch, Volf Tomáš, Zendulka Jaroslav
2011Nástroj pro import datasetů z báze TRECVID do VTAPI DB, software, 2011
Autoři: Láník Aleš

Publikace

2015BERAN Vítězslav, KAPINUS Michal, KLICNAR Lukáš, MATERNA Zdeněk, HRADIŠ Michal, FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš, MRÁČEK Štěpán, ZENDULKA Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. VideoTerror demonstrator. Event-based Video Analytic Tool (EVIDANT). Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 02, Brno, 2015.
 CHMELAŘ Petr, DROZD Michal, ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Real-Time Indexing of Complex Data Streams. In: Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 371-378. ISBN 978-3-319-06772-8.
 FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. VideoTerror Service. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 01, Brno, 2015.
 MIKUNDOVÁ Lea. Skůmanie vzdialenosti detekcie a rozpoznávania 2D tváre z kamerového systému umiestneného na kvadrikoptére. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2015 - 06, Brno, 2015.
 MRÁČEK Štěpán, DVOŘÁK Radim, VÁŇA Jan, NOVOTNÝ Tomáš a DRAHANSKÝ Martin. 3D Face Recognition Utilizing a Low-Cost Depth Sensor. In: 11th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG 2015). Ljubljana, 2015, s. 1-1.
 MRÁČEK Štěpán. Real-time Face Recognition. Utilization of face recognition algorithms in real-time environment. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2015 - 03, Brno, 2015.
 ORSÁG Filip. Aplikace Anonymizér. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2015 - 05, Brno, 2015.
 ORSÁG Filip. Funkční vzor sledovacího systému - závěrečná zpráva. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2015 - 04, Brno, 2015.
2014HRADIŠ Michal a LÁNÍK Aleš. Klasifikace scén a tagování obrázků. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2014 - 02, Brno, 2014.
 HRADIŠ Michal, KOLÁŘ Martin, SVOBODA Pavel, ZEMČÍK Pavel a SMRŽ Pavel. Large Scale Image Classification by Brno University of Technology. Poster. Zurich, 2014.
 MRÁČEK Štěpán, DRAHANSKÝ Martin, DVOŘÁK Radim, PROVAZNÍK Ivo a VÁŇA Jan. 3D Face Recognition on Low-Cost Depth Sensors. In: Proceedings of the International Conference of Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2014). Darmstadt: GI - Gesellschaft für Informatik e.V., 2014, s. 195-202. ISBN 978-3-88579-624-4. ISSN 1617-5468.
 MRÁČEK Štěpán, VÁŇA Jan, KUPKOVÁ Karolína, DRAHANSKÝ Martin a DOLEŽEL Michal. 3D face recognition based on the hierarchical score-level fusion classifiers. In: Proceedings of Biometric and Surveillance Technology for Human and Activity Identification XI, Vol. 9075. Baltimore: SPIE - the international society for optics and photonics, 2014, s. 1-12. ISBN 978-1-62841-012-9.
 MRÁČEK Štěpán. 3D Face Recognition. Algorithms, Application and Comparison with 2D Approach. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2014 - 01, Brno, 2014.
 ORSÁG Filip. Algoritmus sledování objektů pro funkční vzor sledovacího systému. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2014 - 04, Brno, 2014.
2013CHMELAŘ Petr, FRÖML Vojtěch, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. VTApi v. 2.0. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2013 - 01, Brno, 2013.
 CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2013: Interactive Surveillance Event Detection. In: 2013 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, 2013, s. 1-9.
 CHMELAŘ Petr, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZENDULKA Jaroslav a FRÖML Vojtěch. VTApi: an Efficient Framework for Computer Vision Data Management and Analytics. In: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS) - Proceedings of the 15th International Conference, ACIVS 2013. Poznań: Springer London, 2013, s. 378-388. ISBN 978-3-319-02894-1.
 HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Video Processing Using Vanishing Points. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2013 - 05, Brno, 2013.
 KLICNAR Lukáš, BERAN Vítězslav a ZEMČÍK Pavel. Dissimilarity Detection of Two Video Sequences. In: Proceedings of SCCG 2013. Smolenice: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013, s. 28-31. ISBN 978-80-223-3377-1. ISSN 1335-5694.
 MRÁČEK Štěpán. Motion and Object Detecion. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2013 - 04, Brno, 2013.
 NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Analysis of Block Matching Algorithms with Fast Computational and Winner-update Strategies. International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition. 2013, roč. 6, č. 3, s. 129-137. ISSN 2005-4254.
 NAHHAS Ibrahim. A New Algorithm for Fast Block-Matching Motion Estimation Based on Four-Neighborhood Blocks. In: Processing of EEICT 2013. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computing, University of Zagreb, 2013, s. 1-6. ISBN 978-80-214-4695-3.
 ORSÁG Filip. Jednokamerový system pro sledování objektů. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2013 - 03, Brno, 2013.
 PEŠEK Martin. Dolování v trajektoriích extrahovaných z videa. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2013 - 02, Brno, 2013.
 ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman, MUSIL Martin, MUSIL Petr a HRADIŠ Michal. High Performance Architecture for Object Detection in Streamed Videos. In: Proceedings of FPL 2013. Porto: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 1-4. ISBN 978-1-4799-0004-6.
 ZEMČÍK Pavel, JURÁNEK Roman, MUSIL Petr, MUSIL Martin a HRADIŠ Michal. High performance architecture for object detection in streamed video. Poster. New York, 2013.
2012BERAN Vítězslav a KLICNAR Lukáš. Dissimilarity Detection of Two Video Sequences. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2012 - 04, Brno, 2012.
 CHMELAŘ Petr, FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. VTApi v. 1.5. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2012 - 03, Brno, 2012.
 CHMELAŘ Petr, MLÍCH Jozef, PEŠEK Martin, VOLF Tomáš, ZEMČÍK Pavel a ZENDULKA Jaroslav. Brno University of Technology at TRECVid 2012: Interactive Surveillance Event Detection Pilot. In: 2012 TREC Video Retrieval Evaluation Notebook Papers and Slides. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2012, s. 1-9.
 HERMAN David, ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Object Tracking in Monochromatic Video Sequences Using Particle Filter. In: 7th Scientific International Conference - Enviromental Protection of Population. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2012, s. 120-128. ISBN 978-80-86710-57-0.
 LÁNÍK Aleš. Detektor obličejů ve videu pro dohledové systémy. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2012 - 05, Brno, 2012.
 MRÁČEK Štěpán. Object Detection. Overview of Algorithms and Approaches. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2012 - 02, Brno, 2012.
 NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Comparison of Fast Block Matching Algorithms for Motion Estimation. In: Proceedings of IMC2012. Hradec Králové: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012, s. 3139-3145. ISBN 978-80-905243-3-0.
 VOLF Tomáš. Porovnání výkonnosti databází pohybujících se objektů. In: Proceedings of the Student Research Conference. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012, s. 4. ISBN 978-80-7368-966-7.
 VOLF Tomáš. The Application Interface for Video Databases. In: Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 415-419. ISBN 978-80-214-4462-1.
 VÁŇA Jan. Termosnímky obličeje. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2012 - 01, Brno, 2012.
 ZENDULKA Jaroslav a PEŠEK Martin. Mining Moving Object Data. Central European Journal of Computer Science. 2012, roč. 2, č. 3, s. 183-193. ISSN 1896-1533.
2011BAŘINA David a ZEMČÍK Pavel. EdkDSP platform. Technical Report FIT - VG20102015006 - 2011 - 06, Brno, 2011.
 BERAN Vítězslav, HRADIŠ Michal, OTRUSINA Lubomír a ŘEZNÍČEK Ivo. Brno University of Technology at TRECVid 2011. In: TRECVID 2011: Participant Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, MD: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2011, s. 10.
 CHMELAŘ Petr, FRÖML Vojtěch, VOLF Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. VTApi v. 1.0. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 01, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2011.
 LÁNÍK Aleš, KRÁL Jiří, MUSIL Martin a NOHEJL Petr. ITS. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 05, Brno, 2011.
 NAHHAS Ibrahim a DRAHANSKÝ Martin. Human Detection and Motion Tracking. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 04, Brno, 2011.
 ORSÁG Filip a SELINGEROVÁ Barbora. Rešerše článků zaměřených na sledování objektů ve videu. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 02, Brno, 2011.
 ORSÁG Filip. Zprovoznění kitu Xilinx Spartan-6 FPGA Industrial Video Processing Kit. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 03, Brno, 2011.
 ZENDULKA Jaroslav. Mining Moving Object Data. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 16-21. ISBN 978-80-89284-94-8.
 ZUZAŇÁK Jiří. Datové proudy. Komunikace mezi funkčními bloky. Technická zpráva FIT - VG20102015006 - 2011 - 07, Brno, 2011.

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77