Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat

Název v angličtině:Recognition and presentation of multimedia data
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Spoluřešitelé:Bartík Vladimír, Bařina David, Beran Vítězslav, Bidlo Michal, Burget Lukáš, Burget Radek, Čermák Martin, Fučík Otto, Glembek Ondřej, Goldefus Filip, Havel Jiří, Herout Adam, Honzík Jan M., Hubeika Valiantsina, Husár Adam, Chmelař Petr, Chudý Peter, Jančík Zdeněk, Kajan Rudolf, Koutný Jiří, Kršek Přemysl, Křivka Zbyněk, Křoustek Jakub, Květoňová Šárka, Masařík Karel, Matějka Pavel, Meduna Alexander, Mikolov Tomáš, Navrátil Jan, Očenášek Pavel, Plchot Oldřich, Přikryl Zdeněk, Rudolfová Ivana, Rychlý Marek, Schmidt Marek, Schwarz Petr, Smrž Pavel, Šebek Michal, Šolony Marek, Španěl Michal, Šuška Boris, Vlček Adam, Zámečníková Eva, Zendulka Jaroslav, Žák Pavel, Žídek Petr (FIT VUT)
Agentura:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Kód:FIT-S-10-2, 2010
Zahájení:2010-04-01
Ukončení:2010-12-31
Klíčová slova:Multimédia, extrakce informací, vizualizace
Anotace:
Multimediální data jsou velmi cenná svým informačním obsahem. Extrakce informací o obsahu takových dat je však poměrně obtížné a výpočetně náročné a je proto jedním z hlavních směrů výzkum v oblasti informačních technologií (IT) zejména v posledním desetiletí. Prezentace informací obsažených v takových datech je též náročnou úlohou a je předmětem intenzivního výzkumu. Tvorba nových algoritmů či efektivní implementace systémů v rozpoznávání a prezentaci multimediálních dat mohou vést k efektivnějšímu využití výpočetní techniky.

Produkty

2010Analýza dat ze sociálních sítí, software, 2010
Autoři: Otrusina Lubomír, Smrž Pavel
 Automatická lokalizace robota s využitím vizuální a hloubkové informace, software, 2010
Autoři: Šolony Marek
 Automatická tvorba fotek do osobních profilů, software, 2010
Autoři: Beran Vítězslav
 CASim - simulátor celulárních automatů, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 Connexion, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Šperka Svatopluk
 Český stemmer v jazyce Snowball, software, 2010
Autoři: Hellebrand David, Chmelař Petr
 Detektor překážek pro robotické systémy s využitím vizuální a hloubkové informace, software, 2010
Autoři: Svoboda Pavel, Beran Vítězslav
 EvoMult - Systém pro evoluční návrh generických kombinačních násobiček, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 EvoSort - Systém pro evoluční návrh generických řadicích sítí, software, 2010
Autoři: Bidlo Michal
 GStreamer Adaboost zásuvný modul, software, 2010
Autoři: Mlích Jozef, Juránek Roman, Zemčík Pavel, Jošth Radovan, Hradiš Michal, Herout Adam, Havel Jiří
 MoonGate: Modulární engine pro real-time strategie, software, 2010
Autoři: Kajan Rudolf, Herout Adam
 Nahrávací systém robotických dat z více synchronizovaných senzorů, software, 2010
Autoři: Šolony Marek, Maršík Lukáš
 Nástroj pro indexování knihovnou CLucene, software, 2010
Autoři: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 Nástroj pro trénování neuronových sítí, software, 2010
Autoři: Veselý Karel
 Obecný framework pro tvorbu klasifikátorů, software, 2010
Autoři: Bařina David, Hradiš Michal, Řezníček Ivo, Zemčík Pavel
 Online human action recognition framework, software, 2010
Autoři: Řezníček Ivo, Hradiš Michal, Zemčík Pavel
 Označování řečových nahrávek štítky na základě obsahu, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Schmidt Marek, Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Navrátil Jan, Láník Aleš, Burget Lukáš, Cipr Tomáš, Fapšo Michal, Glembek Ondřej, Grézl František, Chalupníček Kamil, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Schwarz Petr, Szőke Igor
 Random Indexing na GPU, software, 2010
Autoři: Polok Lukáš, Smrž Pavel
 Rekonstrukce 3D modelu prostředí z mračna bodů, software, 2010
Autoři: Hulík Rostislav, Španěl Michal
 ReTIN: Real-Time Indexing - Indexování v reálném čase, software, 2010
Autoři: Chmelař Petr, Šebek Michal, Zendulka Jaroslav, Drozd Michal
 Server pro sdílení anotací, software, 2010
Autoři: Dytrych Jaroslav, Smrž Pavel
 Server pro zpracování obrazu, software, 2010
Autoři: Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Láník Aleš, Smrž Pavel
 Shared Image Preprocessing, software, 2010
Autoři: Žák Pavel, Hradiš Michal, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Simulátor malého sportovního letounu SimStar, funkční vzorek, 2010
Autoři: Chudý Peter, Bartoň Radek, Bílek Jan
 Služba extrakce informací v KiWi, software, 2010
Autoři: Schmidt Marek, Smrž Pavel
 Vyhledávání v řeči, software, 2010
Autoři: Fapšo Michal
 Webové rozhraní pro trénování detekčních klasifikátorů, software, 2010
Autoři: Hradiš Michal, Juránek Roman

Publikace

2014HAVEL Jiří, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a JOŠTH Radovan. Real-Time Detection of Lines using Parallel Coordinates and CUDA. Journal of Real-Time Image Processing. 2014, roč. 2014, č. 9, s. 205-216. ISSN 1861-8200.
2013HAVEL Jiří, HEROUT Adam a DUBSKÁ Markéta. Vanishing Points in Point-to-Line Mappings and Other Line Parameterizations. Pattern Recognition Letters. 2013, roč. 2013, č. 34, s. 703-708. ISSN 0167-8655.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Analysing Resource Performance and its Application in Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2013, s. 149-154. ISBN 978-1-61208-254-7.
 POSPÍŠIL Milan, MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Process Mining in Manufacturing Company. In: The Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Managemen. Nice: Mezinárodní asociace univerzit, výzkumu a průmyslu, 2013, s. 143-148. ISBN 978-1-61208-254-7.
2012DOLÍHAL Luděk, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. Usage of simulators in testing system. In: Industrial Simulation Conference. Brno: EUROSIS, 2012, s. 74-78. ISBN 978-90-77381-71-7.
 HAIN Thomas, BURGET Lukáš, DINES John, GARNER Phillip N., GRÉZL František, EL Hannani Asmaa, HUIJBREGTS Marijn, KARAFIÁT Martin, LINCOLN Mike a WAN Vincent. Transcribing Meetings with the AMIDA System. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. 2012, roč. 20, č. 2, s. 486-498. ISSN 1558-7916.
 JOŠTH Radovan, ANTIKAINEN Jukka, HAVEL Jiří, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a HAUTA-KASARI Markku. Real-Time PCA Calculation for Spectral Imaging (using SIMD and GP-GPU). Journal of Real-Time Image Processing. 2012, roč. 7, č. 2, s. 95-103. ISSN 1861-8200.
 KOMBRINK Stefan, HANNEMANN Mirko a BURGET Lukáš. Out-of-Vocabulary Word Detection and Beyond. Detection and Identification of Rare Audiovisual Cues. Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012, s. 57-65. ISBN 978-3-642-24033-1.
 MATES Vojtěch a HRUŠKA Tomáš. Context-Based Adaptation of Process Definition. In: BUSTECH 2012 : The Second International Conference on Business Intelligence and Technology. Nice: The International Academy, Research and Industry Association, 2012, s. 25-31. ISBN 978-1-61208-223-3.
2011ANTIKAINEN Jukka, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan, HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel a HAUTA-KASARI Markku. Non-Negative Tensor Factorization Accelerated Using GPGPU. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS). 2011, roč. 2011, č. 1111, s. 7. ISSN 1045-9219.
 CUMANI Sandro, BRÜMMER Niko, BURGET Lukáš a LAFACE Pietro. Fast Discriminative Speaker Verification in the I-Vector Space. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4852-4855. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 DEORAS Anoop, MIKOLOV Tomáš, KOMBRINK Stefan, KARAFIÁT Martin a KHUDANPUR Sanjeev. Variational Approximation of Long-span Language Models for LVCSR. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 5532-5535. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 GLEMBEK Ondřej, BURGET Lukáš, KENNY Patrick, KARAFIÁT Martin a MATĚJKA Pavel. Simplification and optimization of I-Vector Extraction. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4516-4519. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 HEROUT Adam, JOŠTH Radovan, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Real-time object detection on CUDA. Journal of Real-Time Image Processing. 2011, roč. 2011, č. 3, s. 159-170. ISSN 1861-8200.
 JOŠTH Radovan, DUBSKÁ Markéta, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Real-Time Line Detection Using Accelerated High-Resolution Hough Transform. In: Proceedings of SCIA 2011, LNCS. Ystad: Springer Verlag, 2011, s. 784-793. ISBN 978-3-642-21226-0.
 JURÁNEK Roman, MACHALÍK Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Analysis Wear Debris Through Classification. In: Proceedings of Advanced Concepts of Inteligent Vision Systems (ACIVS 2011). Heidelberg: Springer Verlag, 2011, s. 273-283. ISBN 978-3-642-23686-0.
 KOCKMANN Marcel, FERRER Luciana, BURGET Lukáš, SHRIBERG Elisabeth a ČERNOCKÝ Jan. Recent Progress in Prosodic Speaker Verification. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4556-4559. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 KOMBRINK Stefan a MIKOLOV Tomáš. Recurrent Neural Network Language Modeling Applied to the Brno AMI/AMIDA 2009 Meeting Recognizer Setup. In: Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011, s. 527-531. ISBN 978-80-214-4273-3.
 MATĚJKA Pavel, GLEMBEK Ondřej, CASTALDO Fabio, ALAM Jahangir, PLCHOT Oldřich, KENNY Patrick, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Full-covariance UBM and Heavy-tailed PLDA in I-Vector Speaker Verification. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 4828-4831. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 MIKOLOV Tomáš, KOMBRINK Stefan, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a KHUDANPUR Sanjeev. Extensions of Recurrent Neural Network Language Model. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2011. Praha: IEEE Signal Processing Society, 2011, s. 5528-5531. ISBN 978-1-4577-0537-3.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš a KOLÁŘ Dušan. Fast Translated Simulation of ASIPs. OpenAccess Series in Informatics (OASIcs). Wadern: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011, roč. 16, č. 1, s. 93-100. ISSN 2190-6807.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Simulation of High Performance Parallel Architectures Using the ISAC Language. GSTF International Journal on Computing. Singapur: Global Science & Technology Forum, 2011, roč. 1, č. 2, s. 97-106. ISSN 2010-2283.
 ŠEBEK Michal, HLOSTA Martin a ZENDULKA Jaroslav. Knowledge Discovery in Data with FIT-Miner. In: Znalosti 2011: Sborník příspěvků 10. ročníku konference. Stará Lesná: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 182-193. ISBN 978-80-248-2369-0.
 ŠOLONY Marek, ŽÁK Pavel, BERAN Vítězslav a ŠPANĚL Michal. Camera Localization Using Incomplete Chessboard Pattern. In: Proceedings of the International Conference on Computer Vision Theory and Applications. Algarve: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2011, s. 415-418. ISBN 978-989-8425-47-8.
 ŠTRBA Miroslav, HEROUT Adam a HAVEL Jiří. Handwritten Digits Recognition Improved by Multiresolution Classifier Fusion. In: Proceedings of IbPRIA 2011, LNCS. Berlin: Springer Verlag, 2011, s. 726-733. ISBN 978-3-642-21256-7.
2010BARTÍK Vladimír a BURGET Radek. Two-Phase Categorization of Web Documents. In: Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 458-462. ISBN 978-989-8425-28-7.
 BARTÍK Vladimír. Text-Based Web Page Classification with Use of Visual Information. In: 2010 International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining. Odense: IEEE Computer Society, 2010, s. 416-420. ISBN 978-0-7695-4138-9.
 BERAN Vítězslav, ZEMČÍK Pavel a HEROUT Adam. On-line Video Synchronization Based on Visual Vocabularies. International Journal of Signal and Image Processing. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 7. ISSN 1737-9253.
 BIDLO Michal. Evolutionary Design of Generic Structures Using Instruction-Based Development. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4210-8.
 BURGET Radek. Visual Area Classification for Article Identification in Web Documents. In: 21st International Workshop on Databases and Expert Systems Applications. Bilbao: IEEE Computer Society, 2010, s. 171-175. ISBN 978-0-7695-4174-7.
 BURGETOVÁ Ivana, ZENDULKA Jaroslav a LEXA Matej. Clustering Techniques for Protein Fragments Analysis. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4207-8.
 GOLDEFUS Filip a JIRÁK Ota. Application of e-Learning in Programming Languages Theory. In: Proceedings of the 8th International Conference ICETA 2010. Stará Lesná: elfa, s.r.o., TU v Košiciach, 2010, s. 321-325. ISBN 978-80-8086-166-7.
 GRÉZL František a KARAFIÁT Martin. Hierarchical Neural Net Architectures for Feature Extraction in ASR. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 1201-1204. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 HANNEMANN Mirko, KOMBRINK Stefan, KARAFIÁT Martin a BURGET Lukáš. Similarity Scoring for Recognizing Repeated Out-of-VocabularyWords. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 897-900. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Rendering Pipeline Modelled by Category Theory. In: GraVisMa 2010 workshop proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 101-105. ISBN 978-80-86943-85-5.
 HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Yet Faster Ray-Triangle Intersection (Using SSE4). IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2010, roč. 2010, č. 3, s. 434-438. ISSN 1077-2626.
 HAVEL Jiří. Functional Programming of Geometry Shaders. In: WSCG 2010 Communication Papers Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 9-13. ISBN 978-80-86943-87-9.
 HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, HAVEL Jiří, JOŠTH Radovan a ŽÁDNÍK Martin. Low-Level Image Features for Real-Time Object Detection. Pattern Recognition, Recent Advances. Vienna: IN-TECH Education and Publishing, 2010, s. 111-136. ISBN 978-953-7619-90-9.
 HORÁČEK Petr. Formal Models in Processing of Japanese Language. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 161-165. ISBN 978-80-214-4080-7.
 HRADIŠ Michal, BERAN Vítězslav, ŘEZNÍČEK Ivo, HEROUT Adam, BAŘINA David, VLČEK Adam a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2010. In: TRECVID 2010: Participant Notebook Papers and Slides. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2010, s. 11.
 HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, MASAŘÍK Karel a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Pipeline Modeling using Petri Nets. In: Proceedings of the International Workshop on Petri Nets and Software Engineering - PNSE'10. Universität Hamburg: Technische Universitat Hamburg-Harburg, 2010, s. 163-164. ISBN 978-972-8692-55-1.
 HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, TRMAČ Miloslav a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 166-170. ISBN 978-80-214-4080-7.
 JIRÁK Ota a KŘIVKA Zbyněk. Hardware Design Tool based on Eclipse Modeling Framework. In: Proceedings of the 44th Spring International Conference Modeling and Simulation Systems. Ostrava: MARQ, 2010, s. 138-144. ISBN 978-80-86840-51-2.
 JIRÁK Ota, KŘIVKA Zbyněk a VAŠÍČEK Zdeněk. Component Interconnection Inference Tool Supporting the Design of Small FPGA-based Embedded Systems. In: Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2010. Timisoara: International Association for Development of the Information Society, 2010, s. 230-234. ISBN 978-972-8939-30-4.
 JIRÁK Ota, KŘIVKA Zbyněk, OLŠAROVÁ Nela a VAŠÍČEK Zdeněk. Odvozování propojení komponent pro podporu návrhu pro malé FPGA čipy. In: DATAKON 2010 Proceedings (Ed. Petr Šaloun). Mikulov: Ostravská univerzita, 2010, s. 81-90. ISBN 978-80-7368-424-2.
 JIRÁK Ota. Table-Driven Parsing of Scattered Context Grammar. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 171-175. ISBN 978-80-214-4080-7.
 JURÁNEK Roman, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Platform for Teaching Detection Classifiers. In: Proceedings of Digital Technologies 2010. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2010, s. 5. ISBN 978-80-554-0304-5.
 KARAFIÁT Martin, SZŐKE Igor a ČERNOCKÝ Jan. Using Gradient Descent Optimization for Acoustic Training from Heterogeneous Data. In: Proc. Text, Speech and Dialog 2010. Brno: Springer Verlag, 2010, s. 322-329. ISBN 978-3-642-15759-2. ISSN 0302-9743.
 KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. Brno University of Technology System for Interspeech 2010 Paralinguistic Challenge. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 2822-2825. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 KOCKMANN Marcel, BURGET Lukáš, GLEMBEK Ondřej, FERRER Luciana a ČERNOCKÝ Jan. Prosodic Speaker Verification using Subspace Multinomial Models with Intersession Compensation. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba, Japan: International Speech Communication Association, 2010, s. 1061-1064. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 KOMBRINK Stefan, HANNEMANN Mirko a BURGET Lukáš. Out-of-vocabulary word detection and beyond. In: ECML PKDD 2010 Proceedings and Journal Content. Barcelona, 2010, s. 1-8.
 KOMBRINK Stefan, HANNEMANN Mirko, BURGET Lukáš a HEŘMANSKÝ Hynek. Recovery of Rare Words in Lecture Speech. In: Proc. Text, Speech and Dialogue 2010. Brno: Springer Verlag, 2010, s. 330-337. ISBN 978-3-642-15759-2. ISSN 0302-9743.
 KOUTNÝ Jiří. On n-Path-Controlled Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 176-180. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KVĚTOŇOVÁ Šárka a KOLÁŘ Dušan. Process Modeling & Optimization of Complex Systems by Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the International Conference on Engineering Computational Technology. Kippen: Civil-Comp Press, 2010, s. 1-12. ISBN 978-1-905088-39-3.
 KŘOUSTEK Jakub a ŽIDEK Stanislav. Generating Proper VLIW Assembler Code Using Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 181-185. ISBN 978-80-214-4080-7.
 KŘOUSTEK Jakub, ŽIDEK Stanislav, KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Exploitation of Scattered Context Grammars to Model VLIW Instruction Constraints. In: Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 165-168. ISBN 978-1-4244-7357-1.
 MATES Vojtěch. Modification of Workflow Management System Architecture Taking into Account Properties of WFM Participant. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 186-190. ISBN 978-80-214-4080-7.
 MEDUNA Alexander a ZEMEK Petr. Regulated Grammars and Their Transformations. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4203-0.
 MIKOLOV Tomáš, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš, ČERNOCKÝ Jan a KHUDANPUR Sanjeev. Recurrent neural network based language model. In: Proceedings of the 11th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2010). Makuhari, Chiba: International Speech Communication Association, 2010, s. 1045-1048. ISBN 978-1-61782-123-3. ISSN 1990-9772.
 OTRUSINA Lubomír a SMRŽ Pavel. A New Approach to Pseudoword Generation. In: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Valletta: European Language Resources Association, 2010, s. 1-5. ISBN 2-9517408-6-7.
 OČENÁŠEK Pavel a FELIX Martin. Camera and Sensor Monitoring System. In: EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 241-245. ISBN 978-80-214-4138-5.
 OČENÁŠEK Pavel a HRANÁČ Jakub. Regression Based Logic for Authentication Protocol Design. In: 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 89-92. ISBN 978-1-4244-9674-7.
 OČENÁŠEK Pavel a KUČEROVÁ Petra. Analysis of Selected Payment Protocols. In: EDS '10 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 235-240. ISBN 978-80-214-4138-5.
 OČENÁŠEK Pavel a PAPEŽ Zdeněk. A Knowledge-Belief Approach to the Security Protocol Analysis. In: 2010 International Conference on Communication and Vehicular Technology. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 85-88. ISBN 978-1-4244-9674-7.
 OČENÁŠEK Pavel. On the Design of Communication in Business Information Systems. In: Proceedings of 2010 International Conference on Economics, Business and Management. Chengdu: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 98-101. ISBN 978-1-4244-9202-2.
 PIWKO Karel, CHMELAŘ Petr, HERNYCH Radim a KUBÍČEK Daniel. NAXD: Native XML Interface for a Relational Database. In: XML Prague Conference Proceedings. Prague: Univerzita Karlova, 2010, s. 307-316. ISBN 978-80-7378-115-6.
 POULI Tania, ZEMČÍK Pavel, PRAŽÁK Martin, GUTIÉRREZ Diego a REINHARD Erik. Rendering fur directly into images. Computers and Graphics. Elmsford, NY: Elsevier Science, 2010, roč. 34, č. 5, s. 612-620. ISSN 0097-8493.
 PŘIBYL Jaroslav a ZEMČÍK Pavel. Multi-resolution Next Location Prediction for Distributed Virtual Environments. In: Proceedings IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing. Hong Kong: IEEE Computer Society, 2010, s. 247-254. ISBN 978-0-7695-4322-2.
 PŘIKRYL Zdeněk, KŘOUSTEK Jakub, HRUŠKA Tomáš, KOLÁŘ Dušan, MASAŘÍK Karel a HUSÁR Adam. Design and Debugging of Parallel Architectures Using the ISAC Language. In: Proceedings ot the Annual International Conference on Advanced Distributed and Parallel Computing and Real-Time and Embedded Systems. Singapore: Global Science & Technology Forum, 2010, s. 213-221. ISBN 978-981-08-7656-2.
 RUDOLFOVÁ Ivana, ZENDULKA Jaroslav a LEXA Matej. Clustering of Protein Substructures for Discovery of a Novel Class of Sequence-Structure Fragments. In: Information Technology in Bio- and Medical Informatics, ITBAM 2010. Heidelberg: Springer Verlag, 2010, s. 94-101. ISBN 978-3-642-15019-7.
 RYCHLÝ Marek a ZENDULKA Jaroslav. Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4211-5.
 RYCHLÝ Marek. A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. ISD 2010 Book of Abstracts. Prague, Czech Republic: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, 2010.
 RYCHLÝ Marek. Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, roč. 2, č. 1, s. 13-25. ISSN 1338-1237.
 SZŐKE Igor, GRÉZL František, ČERNOCKÝ Jan a FAPŠO Michal. Acoustic keyword spotter - optimization from end-user perspective. In: Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop. Berkeley, California: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 177-181. ISBN 978-1-4244-7902-3.
 SZŐKE Igor, ČERNOCKÝ Jan, FAPŠO Michal a ŽIŽKA Josef. SPEECH@FIT LECTURE BROWSER. In: Proceedings of the 2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop. Berkeley, California: IEEE Signal Processing Society, 2010, s. 157-158. ISBN 978-1-4244-7902-3.
 TEJEDOR Javier, SZŐKE Igor a FAPŠO Michal. Novel Methods for Query Selection and Query Combination in Query-By-Example Spoken Term Detection. In: Proceedings of the ACM Multimedia 2010 International Conference. Florencie: Association for Computing Machinery, 2010, s. 15-20. ISBN 978-1-60558-933-6.
 VESELÝ Karel. Parallel training of neural networks for speech recognition. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 74-76. ISBN 978-80-214-4078-4.
 VLČEK Adam, HAVEL Jiří a HEROUT Adam. Front-to-Back Blending with Early Fragment Discarding. In: Proceedings of Spring Conference on Computer Graphics. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010, s. 91-97. ISBN 978-80-223-2843-2.
 ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. Exploiting neighbors for faster scanning window detection in images. In: ACIVS 2010. Sydney: Springer Verlag, 2010, s. 12. ISBN 978-3-642-17690-6.
 ŠEBEK Michal. Mining Data Streams Approach for Text-Trend Analysis. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 201-205. ISBN 978-80-214-4080-7.
 ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl, ŠVUB Miroslav a ŠTANCL Vít. Vector Segmentation of Volumetric Image Data: Tetrahedral Meshing Constrained by Image Edges. In: Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theaory and Applications. Setubal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 134-138. ISBN 978-989-674-026-9.
 ČERMÁK Martin. Multilanguages and Multiaccepting Automata System. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 146-150. ISBN 978-80-214-4080-7.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239