Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Zpracování obrazu a syntéza 3D grafiky na mobilních zařízeních

Název v angličtině:Image processing and 3D graphics syntesis on mobile devices
Hlavní řešitel:Láník Aleš
Spoluřešitelé:Beran Vítězslav, Polok Lukáš
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Kód:FR1255/2011/G1
Zahájení:2011-01-01
Ukončení:2011-12-31
Klíčová slova:google android, 3D graphics, computer vision
Anotace:
Projekt je zaměřen na problematiku počítačového vidění a generování 3D grafiky na mobilních telefonech, která bude později využita v rámci disertačních prací řešitelů. Dále je projekt zaměřen na přípravu studijních materiálů a demonstračních nástrojů pro řešení projektů ve dvou předmětech bakalářského a magisterského studijního programu, do kterých projekt obsahově zapadá. Konkrétně se jedná o předmět Multimédia (dále MUL) a předmět Tvorba aplikací pro mobilní zařízení (dále TAM). A v neposlední řadě projekt přispěje k realizaci bakalářských a magisterských prací týkajících se daného tématu. Cílem tedy je vytvoření podmínek pro rozšíření výuky v oblasti tvorby aplikací počítačového vidění a generování 3D grafiky na mobilních přístrojích.

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123