Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Excelentní mladí vědci na VUT v Brně

Název v angličtině:Excellent Young Researchers at BUT
Hlavní řešitel:Badíková Iveta
Spoluřešitelé:Dobai Roland, Hruška Tomáš, Plascencia Alfredo C., Přikryl Zdeněk, Sekanina Lukáš, Zemčík Pavel
Další řešitelé:Beran Vítězslav
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV
Kód:CZ.1.07/2.3.00/30.0039
Zahájení:2012-07-01
Ukončení:2015-06-30
Klíčová slova:mladí vědci, týmy excelence, výzkum a vývoj 
Anotace:
Hlavním cílem tohoto celouniverzitního projektu je podpořit tvorbu excelentních týmů na VUT v Brně zapojením nových spolupracovníků z jiných institucí do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích na VUT v Brně s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci. Využity a podpořeny budou především synergie mezi jednotlivými VaV týmy,které se pohybují v mezioborovém prostředí 5 fakult a 1 VŠ ústavu VUT v Brně. V průběhu realizace projektu budou do těchto týmů přijati na základě výběrových řízení noví "postdoci" a získají bohaté zkušenosti se zahraničním výzkumem a projekty mezinárodního výzkumu a vývoje.Tito mladí vědci se budou účastnit zde i v zahraničí odborných vzdělávacích akcí, souvisejících s tématy jejich výzkumné činnosti. Své zkušenosti budou dále předávat ostatním členům výzkumného týmu a dalším cílovým skupinám (pracovníci a studenti VŠ),kteří tak budou mít možnost rozvíjet své odborné znalosti a kompetence.

[img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Související projekty

2011Centrum excelence IT4Innovations, MŠMT ČR - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, ED1.1.00/02.0070, 2011-2015, ukončen
Řešitel: Hruška Tomáš, Vondrák Ivo
Spoluřešitelé: Černocký Jan, Češka Milan, Drahanský Martin, Fučík Otto, Hanáček Petr, Herout Adam, Kotásek Zdeněk, Meduna Alexander, Sekanina Lukáš, Smrž Pavel, Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav

Publikace

2015DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Low-Level Flexible Architecture with Hybrid Reconfiguration for Evolvable Hardware. ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems. New York: Association for Computing Machinery, 2015, roč. 8, č. 3, s. 1-24. ISSN 1936-7406.
2014DOBAI Roland, GLETTE Kyrre, TORRESEN Jim a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Digital Circuit Design with Fast Candidate Solution Establishment in Field Programmable Gate Arrays. In: 2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 85-92. ISBN 978-1-4799-4480-4.
 DOBAI Roland. Evolutionary On-line Synthesis of Hardware Accelerators for Software Modules in Reconfigurable Embedded Systems. In: 2014 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL). Munich: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-6. ISBN 978-3-00-044645-0.
 PLASCENCIA Alfredo C. a KARSTOFT Henrik. Map Building Based on a Xtion Pro Live RGBD and a Laser Sensors. Journal of Information Technology & Software Engineering. Hyderabad: OMICS Online Publishing Pvt Ltd., 2014, roč. 4, č. 1, s. 1-7. ISSN 2165-7866.
 PLASCENCIA Alfredo C., CALTENCO Héctor a BERAN Vítězslav. Comparison of Different Powered-wheelchair Control Modes for Individuals with Severe Motor Impairments. In: Proceedings of 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), 2014. Vienna: IEEE Computer Society, 2014, s. 353-359. ISBN 978-1-4799-7920-2.
 PŘIKRYL Zdeněk. Fast Simulation of Pipeline in ASIP Simulators. In: 15th International Workshop on Microprocessor Test and Verification. Austin: IEEE Computer Society, 2014, s. 1-6. ISBN 978-0-7695-4000-9.
2013DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Image Filter Evolution on the Xilinx Zynq Platform. In: Proceedings of the 2013 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Torino: IEEE Circuits and Systems Society, 2013, s. 164-171. ISBN 978-1-4673-6381-5.
 DOBAI Roland a SEKANINA Lukáš. Towards Evolvable Systems Based on the Xilinx Zynq Platform. In: 2013 IEEE International Conference on Evolvable Systems (ICES). Singapur: IEEE Computational Intelligence Society, 2013, s. 89-95. ISBN 978-1-4673-5869-9.
 HUSÁR Adam, PŘIKRYL Zdeněk, DOLÍHAL Luděk, MASAŘÍK Karel a HRUŠKA Tomáš. ASIP Design with Automatic C/C++ Compiler Generation. Haifa, 2013.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, PŘIKRYL Zdeněk, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. Automated Functional Verification of Application Specific Instruction-set Processors. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Heidelberg: Springer Verlag, 2013, roč. 4, č. 403, s. 128-138. ISSN 1868-4238.

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220