Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

Produkty

2018PatrolBot self driving for map making based on laser and asus depth sensors, vyvíjený produkt, 2018
Autoři: Beran Vítězslav, Plascencia Alfredo C.
2017Device to pick&lift objects from the ground with natural user interface, vyvíjený produkt, 2017
Autoři: Beran Vítězslav
 Spider Lawn Mower Automation Design, vyvíjený produkt, 2017
Autoři: Plascencia Alfredo C., Beran Vítězslav
 Uživatelské rozhraní pro spolupracujícího robota založené na rozšířené realitě, software, 2017
Autoři: Beran Vítězslav, Kapinus Michal, Materna Zdeněk, Smrž Pavel
2015Nástroj pro synchronizaci videa, software, 2015
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav, Polok Lukáš, Bařina David, Smrž Pavel, Zemčík Pavel
 Systém pro zpracování obrazu a videa, funkční vzorek, 2015
Autoři: Beran Vítězslav, Fröml Vojtěch, Kapinus Michal, Klicnar Lukáš, Materna Zdeněk, Volf Tomáš, Mráček Štěpán, Hradiš Michal, Zemčík Pavel, Zendulka Jaroslav
 Venkovní robotická platforma pro snímání senzorových dat a experimentální ověřování algoritmů 3D rekonstrukce, funkční vzorek, 2015
Autoři: Materna Zdeněk, Beran Vítězslav, Španěl Michal, Veľas Martin, Kapinus Michal
2014Nástroj na sumarizaci videosekvencí, software, 2014
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
2013Nástroj pro vyhledání rozdílů videosekvencí, software, 2013
Autoři: Klicnar Lukáš, Beran Vítězslav
2012Modul pro objíždění překážek do robotických systémů, software, 2012
Autoři: Rozman Jaroslav, Luža Radim, Baizid Khelifa, Beran Vítězslav
2010Automatická tvorba fotek do osobních profilů, software, 2010
Autoři: Beran Vítězslav
 Detektor překážek pro robotické systémy s využitím vizuální a hloubkové informace, software, 2010
Autoři: Svoboda Pavel, Beran Vítězslav
2009Framework pro detekci objektů, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Havel Jiří, Herout Adam, Hradiš Michal, Jošth Radovan, Juránek Roman, Polok Lukáš, Zemčík Pavel
 Framework pro klasifikaci trajektorií, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Chmelař Petr, Mlích Jozef, Zemčík Pavel
 HMM na webu, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Mlích Jozef
 Lokalizace kamery za pomocí RANSACu, software, 2009
Autoři: Potúček Igor, Beran Vítězslav, Zemčík Pavel
 Synchronizace slajdů v záznamu z přednášky, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav
 Zpracování videa a příznaků, software, 2009
Autoři: Beran Vítězslav, Chmelař Petr, Řezníček Ivo, Herout Adam, Zemčík Pavel, Hradiš Michal, Juránek Roman, Bařina David
2007Software pro vyhodnocení obrazových klasifikátorů, software, 2007
Autoři: Beran Vítězslav, Herout Adam, Hradiš Michal, Chmelař Petr, Juránek Roman, Šilhavá Jana, Zemčík Pavel
 TETA: Nástroj pro vyhodnocení sledovacích metod, software, 2007
Autoři: Beran Vítězslav, Potúček Igor, Sumec Stanislav

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94