A Web version (in Czech) of the

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

 

Funkční značky integrovaných obvodů,
kreslení spojů

Výňatek z „ČSN 013313* - Značky pro elektrotechnická schémata“
Výňatek z „ČSN 013310 - Značky pro elektrotechnická schémata:
                                          Značky pro všeobecné použití“

Zpracoval: Miloš Eysselt, Ing., CSc.
                 1. vydání, WWW (htm) edice: 2002, září; WWW (pdf) edice: 2003, září.
                 

Úplný text tohoto učebního textu
zapůjčuje autor studentům zapsaným v předmětu Návrh číslicových systémů
ke kopírování (zadarmo).

Úplný text tohoto podpůrného učebního textu (12 stran) je přístupný čtenářům/studentům,
kteří jsou registrováni v předmětu Návrh číslicových systémů:

Obsah (htm), ZNAČKY (pdf).

The author is sorry if you have no permission to access the “Obsah” or “ZNAČKY” addresses.

______________________________________________________________________

Tento učební text neprošel jazykovou úpravou.
Tento učební text je určen pro vnitřní využití.

C Miloš Eysselt, 2002