Miloš Eysselt 

Nástěnka studijního poradenství na FIT:
Programy IT-BC + IT-MGR

Studijní oddělení FIT -- dočasné úpravy úředních hodin, pokud jsou vyhlášeny

Prosím, omluvte případné výpadky propadlišť, kde-kdo se rozhodl "inovovat" své WWW stránky.
Prosím, zjištěné disharmonie oznamujte.

Pokud "NĚCO" nenaleznete na této nástěnce, zkuste "TO" hledat na nástěnkách
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FIT
a nebo se osmělte bloudit a hledat "TO" na dalších stránkách
FIT

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

Žádosti, například o výjimky, se podávají elektronicky z WIS
      (včetně e-příloh a nezapomeňte POTVRDIT),
nicméně listinné přílohy pak v originálech předkládejte/odevzdávejte na SO,
     podání žádosti nezakládá na nárok na její kladné vyřízení.

Studijní programy na FIT VUT v BRNĚ
Zákon o vysokých školách v úplném znění
Studijní předpisy VUT od ak.r. 2018/2019, Pravidla o organizaci studia na FIT , sledovat školní e-maily a WIS-informace je povinné , změna v min_kreditech za semestr/akademický rok , podrobnosti k přerušení studia a změna v době studia a přerušení , pozor na opakované povinné předměty
, pozor na nečisté praktiky
Stipendia na VUT, stipendijní řád VUT, inovovaná směrnice VUT 71/2017, stipendia na FIT
Disciplinární řád VUT, disciplinární řád FIT
Směrnice a rozhodnutí týkající se poplatků za studium
Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Pravidla pro výuku v rámci programu Celoživotního vzdělávání
Oznamování překážek ve studiu: Článek 55
Erasmus+: Co a jak činiti
Přehled předpisů FIT vč. neplatných
Přehled předpisů na VUT
Základní metody získávání vědomostí a dovedností (EN), stupně dovedností
CESA VUT: SPORTy i s rozvrhy
ICV VUT: Doplňkové vzdělávání, poradenství a další
Koleje a menzy VUT

PROGRAMY IT-BC, IT-MGR a MITAI v ak.r. 2019/2020
Časový plán ak.r. 2019/2020
Rozvrhy pro ZS
Rozvrhy pro LS ... v průběžném dolaďování
Zkoušky po LS :
Snad platné upřesnění zkoušek po LS : Sledujte doplňované informace ... v průběžném dolaďování

SZZ'2020 ... v průběžné přípravě
BAKALÁŘI IT-BC: Jak to bylo v 2018/2019
... historie
INŽENÝŘI IT-MGR: Jak to bylo v 2018/2019 ... historie
Kategorie BP a DP
BAKALÁŘI IT-BC: Sledujte průběžně doplňované informace k ISZ
... v průběžné přípravě
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBP ... v průběžné přípravě
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBT ... v průběžné přípravě
                                   Za co lze získat "malý diplom"
INŽENÝŘI IT-MGR: Sledujte průběžně doplňované informace k MSZ ... v průběžné přípravě
                                     Sledujte průběžně doplňované informace u DIP ... v průběžné přípravě

KE VŠEM STUDIJNÍM PROGRAMŮM v ak.r. 2020/2021
Formy studia v otevíraných programech

PROGRAMY IT-BC, IT-MGR a MITAI v ak.r. 2020/2021 ... v průběžné přípravě
Časový plán ak.r. 2020/2021
Pokyny pro úvodní e-registrace/zápisy předmětů pro ak.r. 2020/2021.
Prázdninová e-do_/pře_registrace se otevře v červenci.
Se žádostmi o navyšování kreditů vyčkejte, až bude vyhodnocen LS, po kterém je realizováno automatizované navyšování kreditů.

Kolik kreditů si mohou zapsat studenti nastupující do 1. roku studia,
Studijní průměr vedoucí k prominutí přijímací zkoušky do MITAI,
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 20/21, viz také "new, která se objeví k 2020-06-01" ... v průběžném dolaďování

Info for International Students
(Education in English Language)
The Higher Education Act
STUDY AND EXAMINATION RULES of BUT

RULES ON ORGANISATION OF STUDIES AT THE FIT
DISCIPLINARY RULES FOR STUDENTS of BUT

General Information about Study (under running construction) incl. list of courses
Student Entrance into the WIS of the FIT

A "CO" jste zde nenalezli, hledejte na stránkách FIT, a nezapomínejte jednou týdně také prohlédnout nástěnky
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FITNástěnku připravil a průběžně udržuje Miloš Eysselt, který děkuje za jakékoli připomínky předem.
Některá písmenka: á, Á, é, É, ě, Ě, í, Í, ó, ú, Ú, ů, Ů, ý, Ý, č, Č, ď, ň, ř, Ř, š, Š, ť, ž, Ž

[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]


Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2020-05-29