Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

Patents

2001Zařízení pro kontrolu malých objektů, registration: 2001, approval: 2003, expiration: -
Authors: Fučík Otto, Honec Jozef, Richter Miloslav, Zemčík Pavel
Type: patent
Owner: Camea spol. s r.o.
 Zařízení pro kontrolu povrchu, registration: 2001, approval: 2003, expiration: -
Authors: Fučík Otto, Honec Jozef, Richter Miloslav, Zemčík Pavel
Type: patent
Owner: Camea spol. s r.o.
 Zařízení pro kontrolu rozměrů, registration: 2001, approval: 2003, expiration: -
Authors: Fučík Otto, Honec Jozef, Richter Miloslav, Zemčík Pavel
Type: patent
Owner: Camea, spol. s r.o.

Your IPv4 address: 35.153.135.60