Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

MARTÍNEK Tomáš, LEXA Matej, KOŘENEK Jan a FUČÍK Otto. A flexible technique for the automatic design of approximate string matching architectures. In: Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006, s. 83-84. ISBN 1-4244-0184-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A flexible technique for the automatic design of approximate string matching architectures
Název (cs):Flexibilní technika pro automatické navrhování architektur pro hledání podobnosti řetězců
Strany:83-84
Sborník:Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Konference:IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2006
ISBN:1-4244-0184-4
DOI:10.1109/DDECS.2006.1649579
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Appriximate string matching, Systolic array architecture, FPGA, DNA sequence analysis
Anotace
Systolické architektury pro hledání řetězců na základě jejich podobnosti hrají významnou roli jako akcelerátory pro řadu biologických aplikací. Avšak jejich široké nasazení je v současné době omezeno nedostatečnou flexibilitou, která je požadována ze strany často proměnlivých úloh. S ohledem na tuto skutečnost vzniká potřeba vyvíjet nové postupy a metody pro automatické navrhování a implementaci těchto architektur s cílem dosáhnout vysokého výkonnu a efektivity. Tento článek prezentuje významnou část takovéto metody pro výpočet parametrů generické architektury systolického pole s ohledem na dosažení maximálního výkonu a efektivního využití dostupných zdrojů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and Matej Lexa
	and Jan Ko{\v{r}}enek and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {A flexible technique for the automatic design of
	approximate string matching architectures},
  pages = {83--84},
  booktitle = {Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic
	Circuits and Systems Workshop},
  year = {2006},
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {1-4244-0184-4},
  doi = {10.1109/DDECS.2006.1649579},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8042}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57