Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

GAJDA Zbyšek. Evoluční návrh obrazů s fraktály. In: Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 1. Brno, 2005, s. 319-321. ISBN 80-214-2888-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Evolutionary Design of Fractal Images
Název (en):Evolutionary Design of Fractal Images
Strany:319-321
Sborník:Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 1
Konference:STUDENT EEICT 2005
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
ISBN:80-214-2888-0
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~gajda/projects/gefra/ [HTML]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~gajda/projects/gefra/02-xgajda00.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evoluční algoritmy, evoluční návrh, genetické programování, syntaktický strom,
 fraktál, fraktál v komplexní rovině, grafické uživatelské rozhraní.
Anotace
Příspěvek popisuje systém pro evoluci obrazů s fraktály. Systém je složen s následujících komponent: stroji pro evoluci syntaktických stromů, stroji pro vykreslení obrazů s fraktály. Dále popisuje grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje interakci mezi mezi uživatelem a systémem. Systém je realizován jako Java Applet.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zby{\v{s}}ek Gajda},
   title = {Evolutionary Design of Fractal Images},
   pages = {319--321},
   booktitle = {Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT
	2005, Volume 1},
   year = 2005,
   location = {Brno, CZ},
   ISBN = {80-214-2888-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7944}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6