Ing. Zbyšek Gajda, Ph.D.

SEKANINA Lukáš, STAREČEK Lukáš, GAJDA Zbyšek a KOTÁSEK Zdeněk. Evolution of Multifunctional Combinational Modules Controlled by the Power Supply Voltage. In: Proc. of the 1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Piscataway: IEEE Computer Society, 2006, s. 186-193. ISBN 0-7695-2614-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolution of Multifunctional Combinational Modules Controlled by the Power Supply Voltage
Název (cs):Evoluce multifunkčních kombinačních modulů řízených napájecím napětím
Strany:186-193
Sborník:Proc. of the 1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Konference:1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Místo vydání:Piscataway, US
Rok:2006
ISBN:0-7695-2614-4
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~sekanina/publ/ahs06/ahs06-poly.pdf [PDF]
Klíčová slova
polymorphic gate, circuit simulation, digital design, evolutionary design
Anotace
Polymorfní elektronika umožňuje realizovat číslicové obvody, které mění svoji funkci v závislosti na prostředí, ve kterém pracují. V tomto článku jsou uvedeny doposud nejsložitější vyevolvované polymorfní obvody řízené napájecím napětím a sestavené z polymorfních hradel AND/OR, NAND/NOR a konvenčních hradel.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Stare{\v{c}}ek and Zby{\v{s}}ek Gajda and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Evolution of Multifunctional Combinational Modules
	Controlled by the Power Supply Voltage},
   pages = {186--193},
   booktitle = {Proc. of the 1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware
	and Systems},
   year = 2006,
   location = {Piscataway, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {0-7695-2614-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8106}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4